Aanwezigheid vleermuizen voorkomt (voorlopig) de sloop van voormalige Westwoudschool in Zoeterwoude

Zoeterwoude

De sloop van de Westwoudschool in Zoeterwoude-Dorp is voorlopig uitgesteld. Op de locatie wil ontwikkelaar tien eengezinswoningen bouwen, te beginnen in mei 2020.

Reden is het uitblijven van een ontheffing op de Wet Natuurbescherming vanwege de aanwezigheid van vleermuizen in het gebouw. Vooruitlopend op deze ontheffing werden door ecologen bij omwonenden vleermuiskasten opgehangen om deze weg te lokken. De Omgevingsdienst Haaglanden verlangt nu aanvullend onderzoek. De gemeente maakt daar op korte termijn bezwaar tegen.

De gemeente laat het gebouw zo snel mogelijk dichttimmeren.

Meer nieuws uit Leiden

Ombudsman

Ombudsmannen Durk Geertsma & Ed Brouwer springen in de bres voor de consument.