Tijdelijke geluidschermen voor Leiderdorps wijkje Driegatenbrug

Nieuw geluidsscherm langs de Oude Spoorbaan.
© Foto Hielco Kuipers
Leiderdorp

Tussen de vier donkerrode woningblokken van de Leiderdorpse Zijlstroom zijn begin december tijdelijke, doorzichtige geluidschermen opgetrokken.

Die zijn niet bedoeld voor het ’treintje’ huizen dat met hun achterkant zo enorm dicht is gebouwd op de voormalige provinciale weg, die nu Oude Spoorbaan heet. De schermen fungeren vooral als lawaaibescherming voor de woningen met de rieten daken daarachter, aan de Voerstraat, Maalderij en Lorrie.

Het is de bedoeling dat er uiteindelijk een permanente schutting komt die alle huizen in het wijkje Driegatenbrug tegen het verkeersgeluid beschermt. Maar vanwege de huidige onenigheid tussen Leiderdorp en Leiden over de beoogde rondweg bij de Oude Spoorbaan is het onbekend wanneer die wand wordt gebouwd. De tijdelijke afrastering kost 53.000 euro.

Meer nieuws uit Leiden

Ombudsman

Ombudsmannen Durk Geertsma & Ed Brouwer springen in de bres voor de consument.