Premium

Noordwijk strijdt tegen de eenzaamheid

© Foto ANP
Noordwijk

Om de eenzaamheid onder 75-plussers terug te dringen wil Noordwijk onder meer huisbezoeken afleggen, het vervoer in de gemeente verbeteren en vrijwilligers werven onder met name gepensioneerden. Voor de uitvoering van het project ’Mensen hebben mensen nodig’ trekt de gemeente dit en volgend jaar 183.500 euro uit.

Al jaren neemt de eenzaamheid in het land onder invloed van onder meer vergrijzing en individualisering toe, maar in Noordwijk is het probleem nog ernstiger dan in andere gemeenten. Uit een onderzoek van de GGD blijkt dat de kustgemeente in de regio Hollands Midden - met Leiden, Oegstgeest en Waddinxveen - koploper is op het gebied van ernstige eenzaamheid. Hoewel tal van organisaties in de gemeente - onder meer Welzijn Noordwijk, Zonnebloem, ouderenbonden, kerken en wijkverenigingen - proberen de eenzaamheid van mensen te verminderen, ziet Noordwijk zich genoodzaakt een tandje bij te zetten.

Meer nieuws uit Duin- en Bollenstreek

Ombudsman

Ombudsmannen Durk Geertsma & Ed Brouwer springen in de bres voor de consument.