Oplossing en prijswinnaars Grote Ombudskerstquiz

De oplossingen die per post binnenkwamen.

Vijftienhonderd inzendingen kregen we binnen voor de Grote Kerst Ombudsquiz, die de dag voor de kerst in onze bijlage ’Extra’ stond. De oplossingen waren vrijwel allemaal goed: ’Met de quiz van de ombudsman kom je de vrije dagen door.’

De eerste oplossing rolde diezelfde dag al om zes minuten over zeven uur ’s ochtends in onze mailbox. Daarna zou de stroom oplossingen aanhouden tot aan woensdag jl. Een kleine veertig oplossingen kwamen binnen via de brievenbus. ’Pittige quiz’ schreef iemand er bij, ’heel wat geleerd’ schreef een ander. ’Wat een heerlijke puzzel, kon niet stoppen’ schreef weer een andere inzender.

Of in dichtvorm, zoals Tineke Hartman:’De ombudsmannen en hun kersttraditie / Krachttraining en hersenkraken goed voor de conditie / Puzzelen op ’t scherp van de snede / In ben dan niet vatbaar voor rede.

Er waren jeugdige deelnemers, zoals bleek uit de inzending van Richtje Hofstra (13 jaar).

Pittige vragen

Over het algemeen werd - zover daar opmerkingen over binnen kwamen - de eerste pagina als moeilijker ervaren dan de tweede, zeker de vragen over de spelregels in het consumentenverkeer.

In veel gevallen, zoals de vraag over het keurmerk ’Biokreis’, kon het antwoord via internet wordt gevonden. Het is een keurmerk dat garandeert dat huiden en andere leren producten afkomstig zijn uit de biologische veehouderij.

De vraag over de energiebelasting bleek eveneens moeilijk, want de belasting op gas gaat omhoog, die op energie omlaag. Ons antwoord (100 euro omlaag) is gebaseerd op de gegevens van de rijksoverheid, zoals die gepubliceerd zijn op internet bij de belastingwijzigingen voor 2020 en uitgaan van een gezin dat per jaar 1179 m3 gas verbruikt en 2525 kWh stroom.

Prijswinnaars

Uit de enorme stapel inzendingen kozen we als eerste de oplossing van Astrid Tinneveld uit Zwaag. Zij krijgt een cadeaubon van 75 euro. De tweede prijs, een cadeaubon van 50 euro is voor H. van Putten uit Baarn en de twee cadeaubonnen van 25 euro zijn voor Eveline Zeilstra-Stouten uit Haarlem en Jeannette van Klink uit Lisse.

Allen van harte gefeliciteerd. De prijswinnaars hebben hun prijzen inmiddels ontvangen - of de postbode is onderweg.

Meer nieuws uit Ombudsman

Ombudsman

Ombudsmannen Durk Geertsma & Ed Brouwer springen in de bres voor de consument.