Premium

Sophia gaat locatie in Voorhout sluiten, mikt op een nieuwe school in de nog te bouwen wijk Nieuw Boekhorst

Sophia gaat locatie in Voorhout sluiten, mikt op een nieuwe school in de nog te bouwen wijk Nieuw Boekhorst
De Andresschool wordt toch niet uitgebreid.
© archieffoto
Voorhout

De Sophiastichting gaat een van de vestigingen in Voorhout-Oost sluiten en mikt op een nieuwe school in de nog te bouwen wijk Nieuw Boekhorst. De gemeente Teylingen onderzoekt nu met de stichting voor het openbaar onderwijs (OBOD) hoe de scholen over Voorhout verspreid moeten worden.

De Sophiastichting trok afgelopen oktober de aanvraag voor uitbreiding van de populaire Andreasschool in. Eerst zou daar een tijdelijke uitbreiding komen, gevolgd door permanente lokalen. Er kwamen veel bezwaren uit de buurt tegen het daardoor drukkere verkeer.

De gemeenteraad zette vooral vraagtekens bij de anderhalf miljoen euro die noodlokalen en nieuwbouw alles bij elkaar zouden gaan kosten, terwijl elders in het dorp lokalen over zijn. Leerlingen uit de bovenbouw kunnen best een klein stukje fietsen, was de gedachte.

Voor de confessionele onderwijskoepel was een belangrijke reden voor het intrekken van de aanvraag dat onderwijswethouder Arno van Kempen denkt over een nieuwe basisschool in de wijk Nieuw Boekhorst, die tegen de duizend woningen groot wordt.

Eerder nog was de gedachte dat de Andreasschool ook een functie voor Nieuw Boekhorst zou kunnen vervullen, omdat die uiteindelijk vlakbij de nieuw te bouwen wijk ligt. In Hooghkamer is destijds niet gekozen voor aparte voorzieningen en daar heeft de gemeente toch een beetje spijt van.

In Voorhout-Oost ligt de situatie anders. De Sophiastichting heeft daar de protestante Regenboog en de katholieke Emmaus en Antoniusschool, verspreid over vier vestigingen. De Regenboog heeft naast een hoofdlocatie aan de Distelweg ook een vestiging in het Cluster.

De Sophiastichting liet in november weten dat er op termijn drie ’volwaardige’ scholen in Voorhout-Oost overblijven. Uitgangspunt is daarbij dat de Regenboog aan de Distelweg daar blijft, hoewel er op de locatie in het Cluster meer leerlingen zitten.

In een prognose van begin vorig jaar constateerde onderzoeksbureau PentaRho dat vooral in het protestants-christelijk onderwijs een forse terugloop van het aantal leerlingen is geweest, maar de verwachting is dat dat aantal de komende jaren wel stabiel blijft.

PentaRho is nu bezig om het onderzoek van begin vorig jaar verder uit te werken samen met de gemeente en de scholen. De Sophiastichting gaat op basis van de uitkomsten daarvan in gesprek met de onderwijsteams en de ouders. Een belangrijke conclusie van vorig jaar was dat met name in Voorhout-Oost een overschot aan ruimte is.

Voor Voorhout als geheel geldt overigens niet dat het aantal leerlingen de komende jaren terugloopt, maar tot 2027 zelfs nog iets zal toenemen. Daarbij is Nieuw Boekhorst nog buiten beschouwing gelaten.

Meer nieuws uit Duin- en Bollenstreek

Ombudsman

Ombudsmannen Durk Geertsma & Ed Brouwer springen in de bres voor de consument.