Premium

Architect: ’Stop met dit plan voor renovatie Koningin Julianabrug in Katwijk’

Architect: ’Stop met dit plan voor renovatie Koningin Julianabrug in Katwijk’
’Een onmogelijk dun dek’, volgens architect Syb van Breda.
© Beeld gemeente Katwijk
Katwijk

Het huidige plan voor de grondige renovatie van de Koningin Julianabrug in Katwijk moet worden gestopt, vindt architect Syb van Breda. Volgens hem zou Katwijk zichzelf ’een heel slechte dienst bewijzen’ door vast te houden aan een versoberde versie van zijn ontwerp.

’Uitvoering van dit plan is ten zeerste af te raden’, schrijft de Leidse architect in een brief aan de Katwijkse raadsleden. ’In de zoektocht naar bezuinigingen kiest de gemeente voor de slechtst mogelijke opties.’

Zijn bureau maakte afgelopen jaar samen met de gemeente Katwijk het technische ontwerp voor de vernieuwde brug. Dat gebeurde onder flinke tijdsdruk, want het project moet eind dit jaar al klaar zijn. Dan moeten de eerste snelle R-netbussen tussen Katwijk en Leiden over de brug in de Biltlaan rijden.

Van Breda’s ontwerp, dat in oktober werd gepresenteerd aan de gemeenteraad, voldeed aan alle wensen en eisen en bleef binnen het budget. Toch zag het gemeentebestuur zich genoodzaakt het aan te passen, en de nieuwe brug van 28 naar 26 meter te versmallen, zonder het Leidse architectenbureau daar overigens bij te betrekken.

Inpasbaar

Volgens Katwijk was het aanvankelijke ontwerp bij nader inzien te veel van het goede: het zou bij het zuidelijk landhoofd zeer moeilijk inpasbaar zijn. Dat zou dan moeten worden vervangen, met alle bijkomende kosten en vertraging van dien. Bijkomend voordeel van een versmalling, beargumenteerde het gemeentebestuur, is dat het noordelijk landhoofd kan worden opgeschoven, waardoor een tussensteunpunt op de kade niet langer nodig is en het plan ’aan kwaliteit wint’.

De gemeenteraad, die in december instemde met het versoberde ontwerp, krijgt van de architect nu een andere lezing. Volgens Van Breda kon de al eerder geselecteerde aannemer, Van Hattum en Blankevoort, het project niet voor de geraamde prijs uitvoeren. Daardoor moest Katwijk concessies doen, met als gevolg dat het ontwerp voor de vernieuwde brug ’niet meer voldoet aan een aantal belangrijke, door de gemeente zelf gestelde eisen’.

De grootste fout, volgens de architect: door het noordelijk landhoofd te verplaatsen en daarmee de onderdoorgang te versmallen, biedt Katwijk het Hoogheemraadschap van Rijnland niet de ruimte om het Uitwateringskanaal te verbreden. Daar mogen dan geen concrete plannen voor zijn, het is volgens Van Breda algemeen bekend dat er steeds meer ruimte voor rivieren en andere wateren wordt gemaakt. ’Als Rijnland op enig moment (over tien jaar, dertig jaar?) besluit dat het nodig is om het kanaal te verbreden, dan moet de recent gebouwde brug weer worden afgebroken. Dat is pure kapitaalvernietiging en slecht gebruik van gemeenschapsgeld.’

Daarnaast zorgt het verdwijnen van het tussensteunpunt op de kade voor een veel langere overspanning. Die staat volgens Van Breda ’in geen verhouding tot de rest van de brug’, en is daarmee ’een grove inbreuk op het samenhangende monumentale karakter’. Ook zal de lange overspanning in zijn ogen veel dikker worden dan de gemeente op de tekening voorspiegelt. ’Het getoonde dek is ongeloofwaardig dun.’

Gevaar

Ten slotte is daar de versmalling van het brugdek van 28 naar 26 meter. Volgens het gemeentebestuur is dat verantwoord mogelijk door iets van de fiets- en voetpaden af te snoepen en een ’kruidenstrook’ te laten vervallen, in de ogen van de architect is het onmogelijk zonder ’gevaar of functieverlies’ op te leveren.

Van Breda schrijft aan de raadsleden dat hij ’twee prima opties’ heeft om snel tot een beter plan te komen. Pogingen om die bij het gemeentebestuur onder de aandacht te brengen, hebben volgens hem geen reactie opgeleverd. ’Kennelijk is het belangrijker dat de brug er snel komt, dan goed. Dat is een slechte zaak.’

Meer nieuws uit Duin- en Bollenstreek

Ombudsman

Ombudsmannen Durk Geertsma & Ed Brouwer springen in de bres voor de consument.