Premium

Opinie: Discussie over Duinpolderweg koerst af op een bizar einde

Opinie: Discussie over Duinpolderweg koerst af op een bizar einde
Het uiteindelijke plan, de doortrekking is niet ingetekend.
© provincie noord-holland

Ooit heette het project de Noordelijke Ontsluiting Greenport. Dat gaf wel precies aan wat de bedoeling was, maar het bekte niet zo lekker. Dus kreeg het een andere naam: Duinpolderweg. Maar na vijftien jaar discussie lijkt er iets te komen dat géén noordelijke ontsluiting voor de Bollenstreek is en al evenmin een verbinding tussen de duinen en de polder.

De uiteindelijk gekozen middenvariant die anderhalf jaar geleden op tafel lag, wees al in die richting. De Nieuwe Bennebroekerweg werd daarbij immers in eerste instantie slechts doorgetrokken tot aan de Haarlemmerstraat (N208).

Een verdere aanleg naar de Provincialeweg (N206) bij De Zilk stond nog maar met een dun potloodlijntje ingetekend. De Raad van State gumde met de stikstofuitspraak van vorig jaar mei dat lijntje uit.

Wat resteerde was een weg die min of meer doodloopt op de Haarlemmerstraat. Moet je die laatste anderhalve kilometer weg met een aquaduct van minstens 30 miljoen dan nog wel aanleggen? Nee, was twee weken na de Raad van State het antwoord van de provincie Noord-Holland.

Die besloot om eerst te gaan overleggen met de eigen gemeenten over hoe verder met het project. Grote en begrijpelijke boosheid in Zuid-Holland en de Bollenstreek, maar dat heeft tot nu toe weinig uitgehaald. De zaak zit muurvast, zeggen betrokkenen.

Vervolgens zette de Haarlemmermeerse politiek de zaak verder op scherp door de zuidelijke variant weer van stal te halen: een verbinding van de Driemerenweg naar de Weeresteinstraat over het bedrijventerrein Horst ten Daal.

Ook die verbinding kan straks niet verder worden doorgetrokken. Hillegom zal zich er bovendien opnieuw met hand en tand tegen verzetten en de overige Bollenstreekgemeenten kunnen met goed fatsoen niet anders dan Hillegom daarin steunen.

Binnen de stuurgroep van betrokken gemeenten en provincies heeft opvallend genoeg de Haarlemmermeerse wethouder Marja Ruigrok vorige maand wél nog een keer ingestemd met de middenvariant. Dat mag ze ongetwijfeld binnenkort komen uitleggen aan haar gemeenteraaad.

Zoals de zaak er nu voorstaat, blijft van de Duinpolderweg straks alleen de polderweg over: de verdubbeling van de Nieuwe Bennebroekerweg. Daarvoor wil Noord-Holland wel betalen, om woningbouw bij Hoofddorp mogelijk te maken.

Er is nog een tweede onderdeel in het project: een nieuwe verbinding van de Tweede Poellaan in Lisse naar de A44 bij Abbenes. Deze Poelweg weg kwam min of meer op het laatste moment uit de koker van de actiegroep NOG Beter om de Van Pallandtlaan bij Sassenheim te ontlasten. Die verbinding lijkt wél op brede instemming te kunnen rekenen.

De handtekening van Noord-Holland ontbreekt nog, maar Haarlemmermeer stelt aanleg van de Poelweg als voorwaarde voor de bouw van een paar duizend huizen bij Lisserbroek en dat zal zwaar tellen aan de Haarlemse Dreef. Dat de tientallen miljoenen kostende verbinding volgens alle verkeersberekeningen niet bijster veel nut heeft, is waarschijnlijk van minder belang.

Zo koerst een vijftien jaar durende discussie af op een bizar einde. De nieuwe oost-westverbinding voor de Bollenstreek waar het ooit om begonnen was, komt er uiteindelijk niet. En een weg waar tot een paar jaar geleden nooit iemand ook maar een seconde nut of noodzaak van inzag, komt er waarschijnlijk wel. Wie dat nog kan uitleggen aan zijn inwoners, is een knappe jongen.

Meer nieuws uit Duin- en Bollenstreek

Ombudsman

Ombudsmannen Durk Geertsma & Ed Brouwer springen in de bres voor de consument.