Premium

Reddingsplan voor dorpshuis en theater Warenar in Wassenaar

Reddingsplan voor dorpshuis en theater Warenar in Wassenaar
Medio 2021 gaat de Warenar in Wassenaar tegen de vlakte, is het plan.
© Foto Hielco Kuipers
Wassenaar

De Warenar in Wassenaar wordt gesloopt en opnieuw opgebouwd. Het dorpshuis, de foyer en de kantoren komen in het nieuwe gebouw. Het ernaast gelegen theatergebouw wordt alleen opgeknapt.

Dat is althans het voorstel van burgemeester en wethouders aan de gemeenteraad die er morgenavond over vergadert.

Voordeel van sloop en nieuwbouw is dat het de gemeente geen geld kost. De gedachte achter dit plan is namelijk dat de - nog onbekende - ontwikkelaar eigenaar en exploitant van de nieuwbouw wordt. Doordat hij minimaal vijftien huizen mag bouwen, kan deze ontwikkelaar uit de kosten komen. Bovendien kan deze eigenaar straks circa 200 vierkante meter kantoorruimte verhuren aan de parochie tegen een marktprijs.

In dit scenario hoeft de gemeente niets te investeren. Daarom stellen B en W voor om jaarlijks 60.000 euro subsidie te blijven verlenen voor het culturele theaterprogramma.

Kiest de gemeenteraad toch voor renovatie van het bestaande gebouw, dan moet de gemeente ook zelf investeren. Dat betekent dat de subsidie op het theaterprogramma wordt stopgezet. In dit scenario dreigt een impasse, want beheerder SBW (Stichting Beheer Warenar) wil de Warenar alleen van de gemeente overnemen, als ze wel subsidie blijft verlenen.

Er is nog een derde optie: het afbouwen van de theater- en dorpshuisfunctie. Concreet betekent dit dat het theater en het dorpshuis tot 2033 blijft, zonder ingrijpende renovatie. Wel moet gemeente Wassenaar 2.3 miljoen euro beschikbaar stellen voor het uitgestelde en toekomstig onderhoud.

Indien de gemeenteraad kiest voor sloop en nieuwbouw van de Warenar, de voorkeur van B en W dus, dan beginnen de werkzaamheden medio 2021. De heropening staat gepland voor de tweede helft van 2022. Tijdens de werkzaamheden blijft het theater open. Voor de entree en de foyer komt tijdelijke huisvesting.

Parochie St. Augustinus (grondeigenaar), exploitant SBW en gebouweigenaar gemeente Wassenaar bereikten afgelopen najaar al overeenstemming over het plan dat nu aan de gemeenteraad wordt voorgelegd. Begin 2017 wilden B en W de Warenar nog sluiten, maar er kwam een storm van protest uit het dorp.

Meer nieuws uit Leiden

Ombudsman

Ombudsmannen Durk Geertsma & Ed Brouwer springen in de bres voor de consument.