Premium

Wonden in Leiderdorpse gemeenteraad nog niet geheeld

Wonden in Leiderdorpse gemeenteraad nog niet geheeld
VVD-raadslid Brigit an Elburg heeft een onderonsje met de dan nog wethouderskandidaten Willem Joosten, Rik van Woudenberg en Daan Binnendijk. .
© Taco van der Eb
Leiderdorp

Het wethouderloos tijdperk in Leiderdorp is voorbij, maar de wonden die de breuk in het college van LPL, VVD en CDA in de gemeenteraad heeft geslagen, zijn nog niet geheeld. Burgemeester Laila Driessen deed maandagavond een oproep om positief voorwaarts te gaan, maar wederzijds vertrouwen is er nog lang niet bij iedereen.

De LPL had, bij monde van plaatsvervangend fractievoorzitter Eric Fielemon, geen goed woord over voor het coalitieakkoord dat VVD en CDA na de breuk met D66 en de ChristenUnie/SGP afsloot. ,,Knip- en plakwerk’’, noemde hij het. ,,De inspiratie was misschien op.’’ En hij vroeg zich af hoe het onderlinge vertrouwen in de gemeenteraad hersteld kan worden, na de ’ongepaste toon’ die sommige partijen tegen de LPL hadden aangeslagen.

De afgetreden wethouders Willem Joosten (VVD) en Daan Binnendijk (CDA), die gisteravond terugkeerden op hun zetels, hadden vervolgens geen goed woord over voor de handelwijze van de LPL. Hoe die partij op 18 november de samenwerking opblies had hij als ’politiek verraad’ ervaren, zei Joosten. ,,Het was een politieke brandbom. Zelfs hun eigen wethouder wist niet dat het ging gebeuren.’’

Joosten betreurde achteraf wel dat hij sommige raadsleden op dat moment voor Judas had uitgemaakt. Dat was niet verstandig geweest, maar hij vond het gezien de omstandigheden nog steeds wel begrijpelijk.

Volgens zijn collega Binnendijk was er geen enkele reden geweest voor de LPL om de coalitie te laten klappen. ,,De zaak waarop het stukliep, de snelheid op de Oude Spoorbaan als onderdeel van de Leidse Ring Noord, was een vrije kwestie. We hadden er gewoon een debat over kunnen hebben en onze eigen stem kunnen bepalen. De mededeling van de LPL sloeg in als een bom.’’

Binnendijk betreurde achteraf dat hij en Joosten op dat moment meteen ontslag hadden genomen en niet als demissionair wethouder waren doorgegaan. ,,Want daardoor werd Leiderdorp onbestuurbaar.’’

PvdA-fractieleider Olaf McDaniel zei dat die beslissing om op staande ontslag te nemen zijn vertrouwen in Joosten en Binnendijk had geschaad. ,,Dat was bepaald geen goed crisisbeheer.’’

Uit de stemming bleek vervolgens, dat CDA’er Binnendijk en D66-nieuwkomer Rik van Woudenberg als wethouder meer steun in de gemeenteraad genieten dan VVD’er Joosten. Beiden kregen kregen steun van alle 20 aanwezige leden van de gemeenteraad bij hun wethoudersbenoeming, Joosten kreeg maar 11 stemmen.

VVD-fractieleider Bart Hoenen benadrukte bij de presentatie van het akkoord met D66, CDA en CU/SGP, dat er dan wel een nieuwe coalitie is, maar dat Leiderdorp voortgaat op de twee jaar geleden ingeslagen weg. In dat nieuwe akkoord zitten, zei hij, ook ’handreikingen’ aan de oppositie. ,,Want we moeten verder met elkaar, ook na wat er gebeurd is.’’ Jeroen Hendriks van D66 sloot zich daarbij aan. ,,Alle fracties in de gemeenteraad zullen zich in dit akkoord herkennen. Ik hoop op consensus.’’

Meer nieuws uit Leiden

Ombudsman

Ombudsmannen Durk Geertsma & Ed Brouwer springen in de bres voor de consument.