Premium

Column solliciteren: Referenties

Column solliciteren: Referenties
Rini de Groot.
© Foto pr

Wanneer een referentie wordt opgevraagd, moet de sollicitant vooraf toestemming worden gevraagd. Dit is één van de belangrijke punten in de NVP Sollicitatiecode en je zou verwachten dat inmiddels bij iedereen bekend is.

De praktijk blijkt helaas anders. Een werkgever kan bijvoorbeeld iemand uit je huidige organisatie, formeel of informeel, kennen, en besluiten die persoon even te bellen. Dit klinkt zo onschuldig maar de gevolgen kunnen voor de sollicitant groot zijn. Misschien wil je niet dat je werkgever weet dat solliciteert.

Wanneer een sollicitant geen referentie opgeeft, is er voor een werkgever geen mogelijkheid toch iemand te bellen. Wat een werkgever dan wel kan doen, is de vraag stellen waarom iemand geen referentie op wil geven. Daar kan de sollicitant een reden voor hebben en die informatie kan dan ook weer van belang zijn.

De NVP Sollicitatiecode is geen wet maar een richtlijn die algemeen wordt gehanteerd door organisaties in Nederland. Daarnaast mag een werkgever, met de huidige AVG, niet zomaar informatie geven aan derden zonder dat hier expliciet toestemming voor is gegeven.

Referenties kunnen natuurlijk wel belangrijk zijn in een sollicitatieproces. Ten eerste voor het checken van feitelijke informatie. Daarnaast kan worden doorgevraagd en kan gecheckt worden of de informatie, die al is verkregen in het sollicitatiegesprek, juist is.

Mijn advies is dan ook altijd aan sollicitanten om goed na te denken welke referenten een goed en eerlijk beeld over jouw functioneren kunnen geven. Tijdens het vragen of ze willen optreden als jouw referent kun je natuurlijk altijd aangeven dat het met name gaat om jouw sterke punten ten aanzien van de nieuwe functie. Hoewel mijn ervaring is dat het vrijwel nooit kwaad kan als daarbij ook een ontwikkelpunt wordt benoemd. Integendeel.

Rini de Groot is voorzitter van de NVP Sollicitatiecodecommissie

Meer nieuws uit Opinie-Column

Ombudsman

Ombudsmannen Durk Geertsma & Ed Brouwer springen in de bres voor de consument.