’Zadel consument niet op met geruzie over geld’

Olof King

Het is haast ondoenlijk om de best passende zorgverzekeraar te kiezen. Dat kan alleen in de slotweken van het jaar, maar dan touwtrekken verzekeraars en artsen nog om geld en valt er feitelijk niets te kiezen. Olof King, directeur belangenbehartiging van de Consumentenbond, betoogt dat mensen het hele jaar door moeten kunnen overstappen.

OPINIE | Olof King

„Elk jaar zijn er hoogoplopende conflicten tussen zorgverzekeraars en zorgverleners over geld. Ze onderhandelen over contracten met ’omzetplafonds’ waarin ze prijzen en het aantal medische behandelingen vastleggen. Soms mondt dit zelfs uit in een patiëntenstop.

Afgelopen jaar begon het gedoe nóg eerder dan anders. Halverwege het jaar al besloot verzekeraar VGZ om een patiëntenstop in te voeren voor het Ikazia-ziekenhuis in Rotterdam. Hierdoor moesten consumenten met een voorkeur voor het Ikazia zich voor nieuwe behandelingen melden bij andere ziekenhuizen in de regio. Voor de Consumentenbond was dit aanleiding om met VGZ en Ikazia in gesprek te gaan.

In de laatste maanden van 2019 kon je er helemaal niet meer omheen. ’Ziekenhuisgroep Twente weigert Zilveren Kruis-verzekerden’ (De Telegraaf, 11 oktober), ’Ziekenhuizen hebben genoeg van het gestrekte been van VGZ’ (NRC, 13 december), ’Artsen halen hard uit naar VGZ’ (AD, 6 december), ’Uitzonderlijke patiëntenstop bij Parnassia’ (Volkskrant, 6 december) – allemaal berichten over de moeizame inkooponderhandelingen tussen zorgverzekeraars en zorgverleners. Verder lukt het verzekeraars en zorgverleners al jaren niet om de onderhandelingen voor half november af te ronden, het moment waarop de nieuwe premies bekend zijn en consumenten een nieuwe zorgverzekering kunnen kiezen. Dat is heel vervelend, bij het afsluiten van je zorgverzekering weet je dus niet waar je aan toe bent.

Het is principieel onjuist dat consumenten de dupe zijn van ondoorzichtige onderhandelingen waar ze part noch deel aan hebben. Er zijn logische oplossingen denkbaar. Het zou bijvoorbeeld een groot verschil maken als consumenten de mogelijkheid krijgen om over te stappen naar een andere zorgverzekeraar als ze gedurende het kalenderjaar geconfronteerd worden met een patiëntenstop, en er op het moment van het aangaan van de verzekering nog geen duidelijkheid was over de gecontracteerde zorgverleners. Nu is het overstappen nog beperkt tot de laatste zes weken van het jaar, terwijl je niet altijd weet of je in het volgende jaar nog terecht kunt bij de zorgverleners van je voorkeur. De mogelijkheid om tussentijds over te stappen, helpt consumenten die per se bij een bepaalde zorgverlener terecht willen kunnen.

Verzekeraars en zorgaanbieders hebben in de hoofdlijnenakkoorden afgesproken om de kosten in de zorg te temperen, maar ik kan niet anders dan vaststellen dat zorgverzekeraars de discussie over de rug van consumenten voeren. Het is goed dat een zorgverzekeraar kritisch kijkt of een zorgverlener kwalitatief goede zorg levert en of de vooraf overeengekomen begroting niet wordt overschreden. Maar zorgverzekeraars moeten wel transparant zijn. Leg het patiënten uit als zorgverleners zich niet aan de afspraken houden en contracteer die zorgverlener niet in het volgende kalenderjaar. Dan worden consumenten niet de dupe van onderhandelingen waarop ze geen enkele invloed hebben.

In 2020 gaat de Consumentenbond het overleg aan met verzekeraars, zorgaanbieders en toezichthouders om de mogelijkheid om over te stappen te vergroten. Consumenten mogen niet langer de dupe zijn van patiëntenstops, contracteerproblemen en geruzie tussen artsen en zorgverzekeraars.”

Wilt u reageren of heeft u hulp nodig van de Ombudsman? Mail ons!

Meer nieuws uit Ombudsman

Ombudsman

Ombudsmannen Durk Geertsma & Ed Brouwer springen in de bres voor de consument.