Premium

Hoogbouw alsnog op tafel in Kaag en Braassem

Hoogbouw alsnog op tafel in Kaag en Braassem
Vijf lagen hoog in Roelofarendsveen-centrum.
© Foto Pro Kaag en Braassem
Kaag en Braassem

Moet er hoger worden gebouwd in Kaag en Braassem? Het is een vraag waar de politieke partijen niet uit kwamen bij het vormen van een college van burgemeester en wethouders. Maandag komt-ie alsnog op tafel tijdens een raadavond.

Doel is om - uiteindelijk - tot een visie voor de kernenrijke gemeente te komen. Fractievoorzitter Ruud van der Star van Pro Kaag en Braassem is benieuwd of dat ook lukt. Zo bevestigde een enquête van zijn partij wat hij al vermoedde: de meningen over de kwestie zijn zijn zeer verdeeld in de gemeente. Van de ruim honderd mensen die de vragen beantwoordden - ’niet helemaal representatief dus’ - is zo’n beetje de helft voor en de helft tegen. Het bijzondere daarbij is dat een flink percentage drie tot vier lagen al hoog vindt.

Dat is dus minder dan de partijen in hun ’samenwerkingsagenda’ hebben vastgelegd. Daarin meldden ze hoogbouw van vijf verdiepingen en hoger niet uit te sluiten, ’mits passend in de omgeving’. Wat het passende betreft: dat moet ’duidelijk worden onderbouwd door een stedenbouwkundige’.

Een ruime meerderheid van de geënquêteerden vindt het inderdaad een goed idee om onderscheid maken, bijvoorbeeld door wat meer de hoogte te zoeken in een centrum, nabij voorzieningen. In kernen als Bilderdam, Kaag en Oud Ade - en in mindere mate in Hoogmade, Rijnsaterwoude en Nieuwe Wetering - moet het juist worden nagelaten.

Opvallend vond zijn partij verder dat de grote vraag naar woningen ’niet of nauwelijks invloed heeft op de mening over hoogbouw’, terwijl de partij dat aspect zelf soms juist wel laat meewegen. Dat bleek vorig jaar onder meer bij de discussie over de nieuwbouw op de plek van de Gerardusschool in Oude Wetering. Die wordt met raadsbrede steun vijftien meter hoog, terwijl een raadsmeerderheid het aan de overkant van de Meerkreuk niet hoger wilde hebben dan twaalf tot dertien meter - ook niet toen de ontwikkelaar liet weten dat het onder de zestien meter niet rendabel zou zijn.

Een partij als het CDA vond dat onbegrijpelijk, Van der Star acht het juist goed verklaarbaar. „We hebben wachtlijsten van heb ik jou daar en een complex met honderd procent sociale woningbouw biedt de kans om dat enigszins in te lopen. Dat is heel wat anders dan een private partij die de randen zoekt van wat mogelijk is en weinig zekerheid wilde bieden dat de sociale koopwoningen in het plan ook sociaal blijven.”

De partij in kwestie, Aannemingscombinatie Leiderdorp, kijkt anders terug op de discussie. „Er is gewoon een ordinair politiek spelletje gespeeld”, vindt directeur Cees Vis. „Vooral omdat we in goed overleg met ambtenaren tot vijf à zes lagen waren gekomen voor het terrein waar restaurant De Woelige Baren en de Jacobuskerk hadden gestaan. We kregen ook van ze mee dat er een beeldbepalend punt in het plan moest zitten. Dan moet je dus hoger worden dan de drie lagen tellende woningen die we bij de dijk hadden gedacht.” Dat er aan de overkant nu wel meer mag vindt hij ’echt nergens op slaan’.

Inmiddels heeft hij zijn ’knopen geteld’ en wil hij toch bouwen op het terrein dat hij niet voor niets heeft opgespoten. Om toch uit te komen met een maximale hoogte van dertien meter, moet hij dan wel op vormgeving en materiaalgebruik bezuinigen: „Want het moet uit de lengte of uit de breedte komen.”

Wachten op de discussie over hoogbouw wil hij niet: „Mocht men in de gemeente wat meer de hoogte in willen, dan moet ook bestemmingsplan De Woelige Baren nog worden gewijzigd. Dan ben je zo weer drie jaar verder. En ik heb hier al genoeg geld op verloren.’’

De raadavond in het raadhuis begint maandag om half acht. Eerst komen vragen aan de orde als: voor wie bouwen we en wat is hoogbouw? Dan volgt een discussie over hoogbouw in combinatie met inbreien of uitbreiden. ’Inbreien waar het kan, uitbreiden waar het moet’, legden partijen daarover voorlopig vast.

Meer nieuws uit Leiden

Ombudsman

Ombudsmannen Durk Geertsma & Ed Brouwer springen in de bres voor de consument.