Premium

Projectleider Rogier Gerritzen ziet misverstanden rond rotondes Van Pallandtlaan in Sassenheim: ’Als we niets doen, loopt het helemaal vast’

Projectleider Rogier Gerritzen ziet misverstanden rond rotondes Van Pallandtlaan in Sassenheim: ’Als we niets doen, loopt het helemaal vast’
De huidige, drukke rotonde op de Van Pallandtlaan.
© Foto Hielco Kuipers
Den Haag

Er is nog niets beslist, benadrukt projectleider Rogier Gerritzen van de provincie nog maar eens. Maar een ding staat voor hem wel vast: „Als we niets doen, loopt het verkeer bij de rotonde Hoofdstraat in Sassenheim over een paar jaar helemaal vast. Dan krijg je in elke ochtend- en avondspits files. Het autoverkeer groeit nu eenmaal elk jaar en daarnaast komen er in Voorhout en Noordwijk ook nog eens duizenden huizen bij.”

De gemoederen lopen hoog op rond de aanpak van de rotondes op de Van Pallandtlaan.

Niet alleen bij de direct omwonenden (’wij willen niet meer verkeer, maar minder verkeer’) maar ook in de politiek. Toen de kwestie eerder deze maand werd besproken, leek een meerderheid van de gemeenteraad niets voor aanpak van een of beide rotondes te voelen.

Donderdagavond dienen CDA, PvdA en GroenLinks een motie in om direct te stoppen met de rotondeplannen. Ook brengen zij, samen met de ChristenUnie, het voorstel in stemming dat er eerst een allesomvattend verkeers- en vervoersplan voor de Bollenstreek moet komen.

Rond de plannen heersen twee misverstanden, denkt projectleider Gerritzen. De hele beeldvorming is volgens hem nog gebaseerd op het in april vorig jaar gepresenteerde plan voor twee turborotondes op de Van Pallandtlaan bij de Hoofdstraat en de Parklaan, als onderdeel van het project voor een nieuwe snelbus (HOV) tussen Noordwijk en Schiphol.

Misverstand één, volgens de provinciale projectleider. Het gaat niet alleen om de bus, maar ook om de doorstroming van het autoverkeer en om de veiligheid van de fietsers, met name de honderden middelbare scholieren die dagelijks over de rotonde bij de Hoofdstraat rijden. „Dat is nu eenmaal een kwetsbare groep verkeersdeelnemers.”

Fietstunnel

Voor dat laatste wijst hij op de fietstunnel die de provincie daar in gedachten heeft als de aanpak van een of beide rotondes uiteindelijk de uitkomst wordt. Hoe en waar die dan precies moet komen, daar komt dan met alle betrokkenen nog uitgebreid overleg over.

In elk geval wordt de tunnel voor fietsers en voetgangers in beide richtingen. Lissese fietsers zullen dan ergens tussen de rotonde en De Engel de Herenweg moeten oversteken. Maar dat kan ook: de weg is er op dat deel rustig en overzichtelijk genoeg voor, denkt Gerritzen.

Naar aanleiding van alle commotie heeft de provincie bureau Movares alles nog eens laten narekenen, inclusief alle alternatieven die vanuit Sassenheim zijn geopperd. Een opmerkelijke bevinding was dat aanpak van de rotonde bij de Parklaan niet per se nodig is.

Maar een ding is uit het rapport van Movares heel duidelijk naar voren gekomen, zegt Gerritzen: er moet iets gebeuren. „Als je niets doet krijg je meer auto’s en staat het verkeer straks helemaal vast. Als je wel wat doet, krijg je ook meer auto’s, maar kunnen die wel doorrijden.”

En, benadrukt hij, het is een verantwoordelijkheid van de provincie om een goede bereikbaarheid en doorstroming van het verkeer te garanderen. Dat geldt ook voor veiligheid: het uiteindelijke doel van de provincie is nul verkeersdoden per jaar.

En dan misverstand twee: dat de plannen voor Sassenheim niet zijn ingebed in een breder verkeersplan. Niets is minder waar, zegt de projectleider: „Ze maken integraal onderdeel uit van het Programma Ontsluiting Greenport dat in 2011 is vastgesteld in Holland Rijnland en in 2016 is geactualiseerd.”

Een greep uit de plannen, naast de nieuwe snelbus en de Van Pallandtlaan: de Duinpolderweg, de noordelijke randwegen bij Voorhout en Rijnsburg, de knooppunten Nagelbrug en Piet Gijzenbrug, de verlengde Beeklaan in Noordwijk, het Postviaduct en diverse fietspaden. Direct aangrenzend is er dan ook nog de Rijnlandroute.

Auto

Uitgangspunt van de provincie is dat er geen nieuwe wegen worden aangelegd, tenzij dat echt nodig is, zoals bij de Rijnlandroute en de Duinpolderweg.

Het uiteindelijke doel van alle maatregelen: „Waar mensen nu voor het gemak de auto pakken, moeten ze met hetzelfde gemak de bus kunnen nemen of de fiets of de E-bike, door de aanleg van nieuwe fietspaden en fietssnelwegen zoals tussen Leiden en Katwijk.”

Tot 1 februari kan iedereen reageren op het rapport van Movares. Dat kan op teylingen.nl /pallandtlaan. Daar zijn ook alle stukken te vinden. Daarna komt er nog een keer een avond over de eindrapportage en gaat de politieke molen draaien.

De gemeente heeft daarbij een zware stem. Kiest Teylingen voor een haalbaar en betaalbaar plan, dan gaat de provincie daar waarschijnlijk wel in mee, zei Gerritzen afgelopen december al. Ook dan is overigens het laatste woord nog lang niet gezegd: want over wat er precies waar gaat gebeuren, wordt dan nog uitgebreid overlegd met alle betrokkenen.

Meer nieuws uit Duin- en Bollenstreek

Ombudsman

Ombudsmannen Durk Geertsma & Ed Brouwer springen in de bres voor de consument.