Premium

Katwijkse wethouder houdt voet bij stuk over goedkopere woningen op vliegkamp Valkenburg: ’Op dit punt moet het Rijkvastgoedbedrijf bewegen’

Katwijkse wethouder houdt voet bij stuk over goedkopere woningen op vliegkamp Valkenburg: ’Op dit punt moet het Rijkvastgoedbedrijf bewegen’
De Katwijkse wethouder Gerard Mostert: ,,Onder druk wordt alles vloeibaar.’’
© Foto Hielco Kuipers
Katwijk

Lange tijd deed hij er het zwijgen toe, maar nu vertelt de Katwijkse wethouder Gerard Mostert toch zijn verhaal, ook in landelijke media. Hij wil het beeld wegnemen dat Katwijk onredelijke eisen stelt en zo de woningbouw op voormalig vliegkamp Valkenburg blokkeert.

Wat Katwijk vraagt in de onderhandelingen met het Rijksvastgoedbedrijf, de eigenaar van de grond, is volgens hem volledig in lijn met de regionale afspraken op het gebied van woningbouw: een percentage van minimaal 25 procent sociale huurwoningen en minimaal 20 procent koopwoningen voor inwoners met een middeninkomen. ,,Wij strijden voor de belangen van de gewone man’’, zegt de wethouder.

Juist hierover heeft Katwijk nog geen overeenstemming kunnen bereiken met het Rijksvastgoedbedrijf, dat meer dure huizen wil omdat die de grondopbrengst verhogen. ,,Op alle andere punten waarover we het eerder niet eens werden, hebben we water bij de wijn gedaan om tot een deal te komen’’, zegt Mostert.

,,Maar hier vinden we dat het Rijkvastgoedbedrijf moet bewegen. Het Rijk roept voortdurend dat er snel gebouwd moet worden, ook voor de middeninkomens. Als we dat hier al niet voor elkaar krijgen, in een nieuw dorp met vijfduizend huizen, waar dan wel?”

Lees ook: De strijd om de beeldvorming: hoe Katwijk de kwade genius werd op voormalig vliegkamp Valkenburg

Betaalbaar

Als het Rijksvastgoedbedrijf zich niet wil houden aan de regionale afspraken op het gebied van betaalbare woningbouw, heeft Mostert ’er een hard hoofd in’ dat de gemeente tot een overeenkomst komt met de grondeigenaar.

In dat geval verwacht hij niet dat minister Stientje van Veldhoven (D66), die aangeschoven is bij de gesprekken om een doorbraak te forceren, middels een zogeheten aanwijzing de regie overneemt van de gemeente Katwijk. Zij dreigde daar eerder wel mee in de Tweede Kamer.

,,Ook zonder overeenkomst met het Rijksvastgoedbedrijf zal Katwijk het bestemmingsplan in procedure brengen om woningen te gaan bouwen op voormalig vliegkamp Valkenburg’’, stelt Mostert. ,,Maar we hebben een gezamenlijk belang om dat te voorkomen. Het mooiste is als je afspraken kunt maken.’’

Ongevoelig

Volgens hem is dat bovenal in het belang van inwoners met een klein of gemiddeld inkomen, die heel moeilijk een huis kunnen vinden. Om te voorkomen dat zij ondersneeuwen bij bouwprojecten, spraken de gemeenten in samenwerkingsorgaan Holland Rijnland minimale percentages betaalbare woningen af.

,,Dit is niet alleen een heel belangrijk project voor Katwijk’’, stelt Mostert. ,,Zeventig procent van de huizen is bestemd voor de regio. Ik wens me dan ook te houden aan de regionale afspraken. Als we dat hier al niet doen, waarom dan wel bij andere projecten?”

Volgens hem is het Rijksvastgoedbedrijf aan de onderhandelingstafel vooralsnog ongevoelig gebleken voor argumenten over het maatschappelijk belang. De directeur daarvan, Louw van Sinderen, verklaarde afgelopen maand in de Tweede Kamer dat Mostert onmogelijke aanvullende eisen stelde ter waarde van 130 tot 150 miljoen euro. Een aanpassing van het huizenaanbod was volgens Van Sinderen nog bespreekbaar, ’maar waarschijnlijk niet in de mate die Katwijk wilde’.

Ingebonden

Hij hield de Kamerleden verder voor dat Katwijk wilde dat het Rijksvastgoedbedrijf financieel voor 85 procent zou bijdragen aan twee brede passages over de N206 bij Valkenburg, en tevens eiste om bij openbaar vervoerhaltes parkeergarages met 3200 plaatsen te bouwen.

Mostert stelt nu dat hij op die laatste punten flink heeft ingebonden, waardoor de grondeigenaar daarvoor geen extra kosten meer heeft. Wat de hoeveelheid betaalbare woningen betreft, weigert hij dat pertinent. En hij wil daar ook niet langer over zwijgen in de media.

,,Voor ons is het belangrijk dat we onze positie in de discussie goed naar voren brengen. Als politicus is het belangrijk om verantwoording af te leggen. Het is heel duidelijk: Katwijk wil zo snel mogelijk bouwen, ook voor de middeninkomens.’’

De wethouder gaat er nog steeds vanuit dat volgende week alle seinen op groen staan, zoals hij en minister Van Veldhoven vorige week voorspelden. ,,Onder druk wordt alles vloeibaar’’, zegt Mostert. ,,Ik kan me niet voorstellen dat het niet lukt om er met elkaar uit te komen.’’

Lees ook: Katwijkse wethouder: ’Gesprek met ministers over Valkenburg niet ervaren als ultimatum’

Lees ook: Minister: snel groen licht voor woningbouw op voormalig vliegkamp Valkenburg

Meer nieuws uit Duin- en Bollenstreek

Ombudsman

Ombudsmannen Durk Geertsma & Ed Brouwer springen in de bres voor de consument.