Premium

Alphen geeft ’sierteelt’ status cultureel erfgoed

Alphen geeft ’sierteelt’ status cultureel erfgoed
Overzicht vanuit de lucht op boomteeltgebied Boskoop Hazerswoude
© foto stichting greenport Boskoop
Alphen aan den Rijn

’Sierteelt’ krijgt veel aandacht in het nieuwe erfgoedbeleid van de gemeente Alphen aan den Rijn. Maar de kwekerijgebieden in Boskoop en Hazerswoude-Dorp hebben weinig waardevolle objecten of elementen, zo blijkt uit de nieuwe ’cultuurhistorische waardenkaart’.

’Sierteelt’ is een van de drie karakteristieken van de gemeente die speciale aandacht krijgen in het nieuwe erfgoedbeleid van Alphen. De ’Oude Rijn en kernen’ en ’oorlog en defensie’ zijn de andere twee thema’s.

Greenport

Twee jaar geleden riep de toenmalige wethouder cultuur, Kees van Velzen (CDA), dat het een goed idee zou zijn om de ’Greenport Boskoop/Hazerswoude’ op te waarderen tot belangrijk erfgoed van de gemeente Alphen aan den Rijn. Het leek hem wel wat om beroemde plantensoorten als de Boskoop Glory (druivensoort) en de Schone van Boskoop (goudreinet) een beschermde status te geven. De waardenkaart is nu klaar, telt ruim 2.000 objecten en landschapselementen, maar appels en druiven staan er niet op.

Het napluizen van het boomkwekerijgebied in Boskoop en Hazerswoude heeft geen lange lijst van bijzonder gebouwen opgeleverd. ’Van de oudste kwekerijen zijn helaas geen gebouwen zichtbaar’, staat in het ontwerp-bestemmingsplan cultuurhistorie, dat bij de waardenkaart hoort en nu ter inzage ligt voor inspraak. De oudste kwekerij dateert waarschijnlijk uit 1562 , heette toen ’houdland’ en Een klein pandje aan de Voorkade 40 in Boskoop is het enige waardevolle ’sierteeltobject’ dat is gevonden. Het dateert uit 1686 en heeft een ’fraaie gevelsteen met een boom’. Verder zijn er enkel schuren in de Boskoopse Zuidwijk die de moeite van het beschermen waard zijn.

Uniek

Het kwekerijlandschap kent wel onderdelen die ’relatief uniek’ zijn. Dat geldt voor de Verenigde Polder uit 1357 ( ten oosten van de Gouwe in Boskoop) en de Laag Boskoopse Polder uit 1485. Hier is de oorspronkelijke verkavelingsstructuur nog grotendeels intact. Er zijn langgerekte, traditionele ’houtakkers’ in het landschap, waar smalle sloten langs lopen. Deze - meestal twee meter brede en 200 meter lange - houtakkers zijn ’typisch voor Boskoop’.

Ook de Rietveldse Polder in Hazerswoude-Dorp, uit 1530, heeft nog wel wat bijzondere delen. Zo is er een bijzonder vaargebied in het landschap bij het buurtschap Rietveld. Maar het grootste gedeelte is ’sterk veranderd’ ten opzichte van de oorspronkelijke aanleg.

Gezien de geringe hoeveelheid beschermenswaardige elementen in de sierteelt is het opmerkelijk dat het onderwerp toch een van de speerpunten van het nieuwe erfgoedbeleid is. In een overzicht van alle waardevolle objecten in de gemeente staat bij het kopje ’sierteelt’ zelfs drie keer een ’nul’. Die scores staan achter de waardecategorieën ’zeer hoog’, ’hoog’ en ’gemiddeld’.

Volgens een woordvoerder van de gemeente is dat een ’wat ongelukkige’ vermelding, want er zijn wel degelijk waardevolle elementen in het boomkwekerijgebied. Die zijn in het overzicht ondergebracht bij andere categorieën, zoals bijvoorbeeld ’landschap’ en ’bouwkunst’.

De Schone van Boskoop en Boskoop Glory staan niet op de waardenkaart omdat dit ’immaterieel erfgoed’ betreft. ,,Dat komt nog apart aan de orde’’, aldus de gemeentewoordvoerder.

Donderdag 13 februari houdt de gemeente een informatiebijeenkomst over het bestemmingsplan cultuurhistorie en de bijbehorende ’waardenkaart’. Die is van 18.30 tot 20.30 te bezoeken in dorpshuis De Juffrouw in Hazerswoude-Dorp (Dorpsstraat 250).

Meer nieuws uit Leiden

Ombudsman

Ombudsmannen Durk Geertsma & Ed Brouwer springen in de bres voor de consument.