Drie ton voor fietsvoorzieningen in Alphen: verlichting op route Hazerswoude-Dorp en Hazerswoude-Rijndijk

Erna Straatsma
Alphen aan den Rijn

Drie ton trekken burgemeester en wethouders van Alphen aan den Rijn uit voor diverse fietsonderzoeken en -projecten. Zo komt er onder meer verlichting op de fietsroute tussen Hazerswoude-Dorp en Hazerswoude-Rijndijk.

Er komen onder meer onderzoeken naar het functioneren van fietsrotondes (25.000 euro) en de wenselijkheid om snorfietsen, die nu op fietspaden rijden, te verplaatsen naar rijbanen (20.000 euro). Ook plant de gemeente studies naar fietsparkeren en fietsendiefstal in het centrum en in het stationsgebied van Alphen-stad (100.000 euro).

Dienstfietsen

Daarnaast betaalt de gemeente drie projecten uit het budget. Voor het aanleggen van verlichting op de fietsroute Hazerswoude-Dorp/Hazerswoude-Rijndijk is een plan in voorbereiding (30.000 euro). Verder stelt het college voor om enkele verkeersinstallaties te ’optimaliseren’ (50.000 euro) en dienstfietsen voor gemeenteambtenaren aan te schaffen (50.000 euro).

Het verbeteren van fietsvoorzieningen werd vorig jaar september al opgenomen in het geactualiseerde Uitvoeringsprogramma Infrastructuurprojecten 2019-2023. De financiële gevolgen van dat besluit worden opgenomen in de Voorjaarsrapportage 2020.

Stimuleren

Verkeerswethouder Kees van Velzen wil het fietsgebruik in en om Alphen aan den Rijn stimuleren. Hij streeft naar een toename van vijftien procent in 2022. Meer en vaker fietsen is goed voor het milieu, de gezondheid van inwoners en maakt buurten en dorpen veiliger.

Het Programma Fiets 2019-2022 moet leiden tot meer en bredere fietspaden. Zo’n zes ton was al beschikbaar voor fietsvoorzieningen. Ook is er een plan om over het Aarkanaal, ter hoogte van park Zegersloot, een fietsbrug aan te leggen voor 4,2 miljoen euro.

Meer nieuws uit Leiden

Net Binnen

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.