Premium

Ombouwen kassengebied bij de Langeraarse Plassen komt op gang

1/2
Nieuwkoop

Het project loopt al zeven jaar, maar het omvormen van het kassengebied bij de Langeraarse Plassen tot recreatiegebied begint nu echt vast vormen aan te nemen. Zeventien van de veertig kwekers maken gebruik van een regeling om helemaal te stoppen en nog eens drie hebben aangegeven te willen verkassen. Dat blijkt uit een voortgangsrapportage van het provinciebestuur over het project aan Provinciale Staten.

Het glas verdwijnt uit het kassengebied tegenover Langeraar, aan de andere kant van de plas. De gemeente besloot zeven jaar geleden een eind te maken aan de rommelige aanblik en voor dit gebied prioriteit te geven aan natuur en recreatie en het verbeteren van de aanblik van de aanblik van de Langeraarse plas. Grondeigenaars en tuinders zijn sindsdien met elkaar in gesprek over de voorwaarden en compensatiemogelijkheden, en in een klein deel van het gebied liep een proef.

Vlindertuin

Inmiddels heeft bijna de helft van hen besloten te stoppen en de gemeente vermoedt dat dit er nog meer zullen worden. De drie grootste glastuinbedrijven stemmen in met bedrijfsverplaatsing. Zij verhuizen naar een modern kassengebied. Voor de kassen die verdwijnen, komt recreatiegebied terug, zo’n 11 hectare in totaal. Daarin onder meer wandelpaden, aanlegsteigers, een botenhelling en een vlindertuin. Een apart plan is gemaakt voor een nieuw recreatie-eiland met uitkijktoren. Dat komt halverwege het Kerkpad dat de Langeraarse plassen doorsnijdt.

Ook wordt voor woningen 6 hectare ingeruimd. Die zijn nodig om stoppende ondernemers financieel te kunnen compenseren. Totaal mogen er een stuk of veertig huizen komen. Bij de omvorming van het gebied wordt de oorspronkelijke legakkerstructuur behouden. Om de toegankelijkheid voor kleine sloepen te verbeteren worden enkele sloten verbreed.

Gedeputeerde Staten (GS) is tevreden over het plan en laat de gemeente Nieuwkoop per brief weten nog maar enkele verbeterpunten te zien. Zo dringen zij aan op een ’maximale inspanning’ om de openbare gebieden aan de waterkant zo groot mogelijk te maken. Verder staan nog niet alle cijfers en geplande recreatievoorzieningen naar behoren in de plannen en kaarten.

Bagger

De Plassen zelf zijn de laatste jaren intussen onder de aandacht bij het Hoogheemraadschap van Rijnland, dat 1,3 miljoen euro uittrok om de oevers te verbeteren en rietzones aan te brengen. De natuurvriendelijke oevers komen op vier plaatsen en moet beschutte plekken waar (water)dieren zich thuis voelen. Daarnaast experimenteert het waterschap in het gebied met nieuwe toepassingen. Zo zijn ’groeimatten’ van aardappelzetmeel gemaakt in een poging de oevers te laten ’groeien’. Het gebied lijdt al meer dan 25 jaar onder bagger en algenbloei en de afgelopen jaren zijn al diverse andere proeven gedaan, maar die hadden tot dusver weinig of geen effect hadden.

Meer nieuws uit Leiden

Ombudsman

Ombudsmannen Durk Geertsma & Ed Brouwer springen in de bres voor de consument.