Premium

Veel vragen over bouwplannen voor Endegeest-terrein in Oegstgeest: Kan de oude basisschool van Jan Wolkers zomaar worden gesloopt?

Veel vragen over bouwplannen voor Endegeest-terrein in Oegstgeest: Kan de oude basisschool van Jan Wolkers zomaar worden gesloopt?
Leiden de gemeentelijke bouwplannen ertoe dat kasteel Endegeest minder goed zichtbaar wordt?
© Archieffoto Hielco Kuipers
Oegstgeest

De zorgen over de bouwplannen op het Endegeest-terrein zijn er na een drukbezochte vergadering op het gemeentehuis van Oegstgeest niet minder op geworden.

Vorige week kwam de gemeente met een kaartje waarop met oranje blokjes staat waar op het terrein van het kasteel nieuwbouw zou mogen komen. Het gaat om behoorlijk wat nieuwbouw, omdat de oppervlakte van de lang geleden gesloopte paviljoens op het voorterrein van het kasteel en de eveneens gesloopte ’Blauwe Tram’ bouwrechten opleveren voor de eigenaars. Daarnaast wil de gemeente dat de oude Julianaschool en het Entreegebouw aan de overkant van de Endegeesterstraatweg worden gesloopt om zo een aangesloten natuurgebied te creëren. Ook de oppervlakte van die gebouwen mag elders in het gebied terugkomen als nieuwbouw.

Pijn

Die nieuwbouwplannen doen pijn. Bij de raadsleden, bij de buurtbewoners waarvan er woensdagavond zo’n vijftig in de zaal zitten, en bij de wethouder. Hij maakt duidelijk dat hij niet verwacht dat de plannen met gejuich ontvangen worden. ,,Het is een kwestie van compromissen’’, vertelt Peter Glasbeek. ,,Wij hebben als gemeente geen grond en geen geld. Ik ben al heel blij als ik uiteindelijk de reactie krijg: Het is toch wel een aardig voorstel dat jullie formuleren.’’

Voorlopig is hij nog niet zo ver. Vooral de geplande bouw aan de zuidkant van het open veld tussen de Endegeesterstraatweg en het kasteel roept veel vragen op, zowel bij de raadsleden als de omwonenden. En er zijn meer zorgen en vragen. Klopt het dat van de twee gebouwen die aan de kant van de kwekerij staan ingetekend er één op een plek zou moeten komen waar nu nog bos staat? Hoe staan de eigenaren in het gebied eigenlijk tegenover de gemeentelijke plannen? En is de gemeente wel in staat om op tijd een nieuw bestemmingsplan vast te stellen om daarmee te voorkomen dat eigenaren gewoon hun eigen gang gaan?

Glasbeek geeft geen duidelijkheid. Hij vertelt dat er hard wordt gewerkt en dat er nog op allerlei fronten wordt onderhandeld. Maar ondertussen is wel duidelijk dat Rivierduinen een bouwaanvraag heeft ingediend voor de plek van de ’Blauwe Tram’, iets wat dwars tegen de visie van de gemeente ingaat.

Sloop

Is het eigenlijk wel zo verstandig om de oude basisschool van Jan Wolkers en het Entreegebouw te slopen, en kan dat zomaar? Glasbeek moet erkennen dat sloop nog wel ingewikkeld ligt, omdat de gebouwen onderdeel zijn van het beschermd dorpsgezicht. De Vereniging Oud Oegstgeest is in ieder geval tegen sloop, en wel om twee redenen, zo laat oud-wethouder Rianne Meester weten: het zijn bouwwerken met en historie en sloop veroorzaakt extra bouw elders in het gebied. ,,Wij vinden het open houden van het gebied rond het kasteel belangrijker dan het toevoegen van groen in het noordelijke deel van het gebied.’’ Glasbeek neemt het voor kennisgeving aan. ,,Het standpunt van Oud Oegstgeest is ons natuurlijk bekend.’’

Van een heel andere orde zijn de zorgen die klinken vanuit de Leidse Vogelwijk. Daar wordt gevreesd dat de plannen van de gemeente Oegstgeest gaan leiden tot sluipverkeer door de wijk. Om te voorkomen dat de Endegeesterstraatweg straks erg druk wordt, wil Oegstgeest daar een slagboom plaatsen die alleen voor buurtbewoners open gaat. Andere weggebruikers zullen moeten omrijden via de altijd drukke Posthofrotonde. Wie die drukte wil ontwijken zou door de woonstraatjes van de Vogelwijk kunnen rijden. Klinkt logisch. Maar volgens Glasbeek wijzen de verkeersmodellen uit dat het allemaal zo’n vaart niet zal gaan lopen.

Lees meer: Meer duidelijkheid over Endegeest-terrein in Oegstgeest: vooral in zuidwesthoek veel nieuwbouw

Meer nieuws uit Leiden

Ombudsman

Ombudsmannen Durk Geertsma & Ed Brouwer springen in de bres voor de consument.