Premium

Verzet tegen Leids bouwproject Lead blijkt ongebroken

Verzet tegen Leids bouwproject Lead blijkt ongebroken
Impressie van Lead langs de Willem de Zwijgerlaan.
© afbeelding Red Company
Leiden

De bewonersinitiatieven StopLead en Zorgen Om Lead blijven zich verzetten tegen het omstreden bouwproject langs de Willem de Zwijgerlaan in Leiden. Dat kondigen ze aan in een nieuwsbrief. Het doel is en blijft: ’een kleinschaliger plan’.

In de brief wordt uitgebreid de recente historie van het project nog eens nagelopen. De Rotterdamse ontwikkelaar Red Company wil drie hoge flats bouwen op de plek van de oude KPN-centrale en het Monuta-gebouw daarnaast. De grootste van het trio steekt 115 meter boven Leiden uit en in totaal gaat het om 580 nieuwe woningen.

Een aanzienlijk aantal buurtbewoners kwam direct in verzet tegen Lead. Vooral de hoogte en de beoogde parkeer- en verkeersafwikkeling zaten dwars. Het protest leidde tot een aanvraag voor een stadsbreed referendum. Dat initiatief haalde de eindstreep niet; er waren 5000 handtekeningen voor nodig, de teller bleef steken op circa 4000. Iets wat de tegenstanders van het project nog altijd beschouwen als ’een stevig signaal’.

Inmiddels staan enkele nieuw procedures voor de deur, zoals een wijziging van het bestemmingsplan. Buurtvereniging Groenoord-Noord en enkele omwonenden hebben al aangekondigd dat aan te vechten. Ook zijn er onlangs verkeersramingen uitgekomen. Daaruit blijkt dat er op de Willem de Zwijgerlaan een bestaande afrit verlengd moet worden en dat het in de toekomst aanzienlijk drukker wordt op de Pasteurstraat en Schapenwei bij Nieuw Leyden. ;’De leefbaarheid van de wijk komt aantoonbaar onder druk te staan’, zo staat in de nieuwsbrief over dat onderwerp.

Toch stellen StopLead en Zorgen om Lead voor om de bewonersavonden en participatiebijeenkomsten die de gemeente en Red Campany hebben aangekondigd, gewoon te blijven bezoeken. Ook al is de onderwerpkeuze die de organisatoren voorleggen, zeer beperkt. Over de omvang van het project en de hoogte van de flats mag bijvoorbeeld niet gesproken worden. Het gaat wel onder meer over de beoogde inrichting van tuinen rond de toekomstige toren wat ’in onze ogen niet zo relevant is.’

De eerstvolgende vergadering is donderdag. ’Hoewel er weinig vertrouwen meer is in de toegevoegde waarde van deze besloten bijeenkomsten, zal een aantal personen daar tóch aan deelnemen om te proberen de bewonersbelangen zo goed mogelijk te behartigen.’

In overleg of louter met protest; het doel blijft ongewijzigd. ’Natuurlijk zitten er goede kanten aan het project en ontmoeten we mensen die LEAD helemaal geen probleem vinden. Wij zien er echter liever iets kleinschaliger verrijzen.’

Meer nieuws uit Leiden

Ombudsman

Ombudsmannen Durk Geertsma & Ed Brouwer springen in de bres voor de consument.