Premium

Onderzoek naar ondertunneling N208

Onderzoek naar ondertunneling N208
Een maatregel voor de lange termijn: de provincie Zuid-Holland onderzoekt de aanleg van een voetgangers- en fietserstunnel onder de N208.
© Foto Ed Olivier
Lisse

Alle wegbeheerders – rijk, provincie en gemeenten – spannen zich in om een verkeerchaos in het Keukenhofseizoen te voorkomen.

Samen met Keukenhof, Prorail, de NS, Schiphol en busmaatschappij Arriva hebben ze een maatregelenpakket voor de korte termijn en verbeteringen op langere termijn afgesproken. In 2019 liep het verkeer geregeld vast, met name tijdens het zomerse paasweekeinde.

Verkeerspieken doet zich niet alleen voor rond Keukenhof. Ook het bezoek van toeristen en dagjesmensen aan de bollenvelden, het strand en het bloembollencorso zorgen voor verkeersoverlast in de Duin- en Bollenstreek. Buiten het Keukenhofseizoen zijn er de nodige problemen in het spitsverkeer. De lengte en duur van de files in Nederland is vorig jaar volgens de ANWB met zeventien procent gestegen.

Van eind maart tot medio mei komen er meer gele borden en matrixbroden om het verkeer in goede banen te leiden. Automobilisten krijgen zonodig op de snelweg al het advies om hun navigatie uit te zetten en de verkeersaanwijzingen te volgen. Keukenhof zet zelf extra verkeersregelaars in bij het bedrijventerrein Meer en Duin. De verkeersregelaars bij de in- en uitgang van Keukenhof gaan het doorgaande verkeer en de vertrekkende bezoekers van Keukenhof beter op elkaar afstemmen.

De verkeerslichten op de kruising van de N208 en de N207 tussen Hillegom en Lisse – bij McDonalds – worden in het Keukenhofseizoen ingesteld voor een betere doorstroming van het verkeer. De provincie Zuid-Holland heeft onderzocht hoe de provinciale wegen kunnen worden aangepast zonder in lange procedures te verzanden. De wegvlakken op de kruising N207/N208 aangepast, zij het niet eerder dan komende zomer. De gemeente Haarlemmermeer bekijkt of de brug in de N207 op andere tijden open kan voor de pleziervaart.

Twee op de vijf Keukenhofbezoekers komt met de auto, één op de vijf maakt gebruik van trein en bus. Busmaatschappij Arriva heeft besloten om de busverbinding-op-proef vanaf Amsterdam Rai en vanaf station Hoofddorp voort te zetten. Het is de bedoeling de verkoop van combitickets voor Keukenhof te stimuleren.

Lisse blijft samen met de buurgemeenten lobbyen bij het rijk en de provincies om de bereikbaarheid van de Duin- en Bollenstreek en de verkeersproblemen rond Keukenhof hoger op de agenda te krijgen. Een eerste succes in die richting is dat de provincie Zuid-Holland de mogelijk onderzoekt om de Westelijke Randweg (N208) ter hoogte van Keukenhof te ondertunnelen voor fietsers en voetgangers.

Meer nieuws uit Duin- en Bollenstreek

Ombudsman

Ombudsmannen Durk Geertsma & Ed Brouwer springen in de bres voor de consument.