Akkoord over bouw op vliegveld Valkenburg [update]

Voormalig vliegkamp Valkenburg.
© Archief
KATWIJK

Katwijk en het Rijksvastgoedbedrijf hebben een principeakkoord gesloten over bebouwing van het voormalige militaire vliegveld Valkenburg. De gemeente waar de duizenden nieuwe huizen komen en de grondeigenaar zaten elkaar er lange tijd over in de haren. Katwijk drong aan op meer woningen voor middeninkomens - conform regionale afspraken - terwijl het Rijksvastgoedbedrijf als grondeigenaar meende dat dit te zeer ten koste zou gaan van de opbrengst.

Verantwoordelijk minister Stientje van Veldhoven dreigde met ingrijpen, mocht het conflict niet worden opgelost. De bewindsvrouw verwachtte eind januari al dat binnen enkele weken alle seinen op groen zouden staan.

Na verder overleg tussen Katwijk en de eigenaar van het vliegveld, het Rijksvastgoedbedrijf, is er overeenstemming bereikt over de 5000 huizen. Ook zijn Katwijk en het Rijksvastgoedbedrijf het in principe eens geworden over de bouw van nog eens 600 woningen voor de middeninkomens.

Van Veldhoven spreekt van een doorbraak en zegt verheugd te zijn. De woningen zullen een aanzienlijke verlichting betekenen voor de woningnood in dit deel van de Randstad, aldus de minister.

"Het resultaat van de onderhandelingen is goed nieuws voor de hele regio, want de te bouwen woningen moeten de grote druk op de woningmarkt verlichten", stelt de gemeente Katwijk in een verklaring.

Over woningbouw op het oude vliegkamp is al vijftien jaar gediscussieerd. Regeringspartijen VVD, CDA en D66 riepen de minister onlangs nog op om vaart te maken en in te grijpen.

Lees ook: ’Minister moet kiezen voor betaalbaar wonen op vliegkamp Valkenburg’

Lees ook: Provincie vindt honderden extra huizen bij Valkenburg geen probleem

Lees ook: Wassenaar geen voorstander van zeshonderd extra huizen op voormalig vliegkamp

Lees ook: Stadsbestuur Leiden ziet in Valkenburg uitweg uit woningcrisis: pleidooi om sneller te gaan bouwen

Lees ook: Katwijk wil zeshonderd betaalbare woningen extra bouwen op vliegkamp Valkenburg om uit impasse te komen

Meer nieuws uit Leiden

Ombudsman

Ombudsmannen Durk Geertsma & Ed Brouwer springen in de bres voor de consument.