Premium

Het touwtrekken om windmolens en zonneparken in de regio is begonnen

Het touwtrekken om windmolens en zonneparken in de regio is begonnen
Leiden

Waar in de regio gaan de komende jaren windturbines en zonneparken verrijzen? Terwijl de regiobestuurders gisteravond druk bezig waren om raadsleden bij te praten over de procedures, worden elders al concrete plannen gesmeed.

De bestuurders concentreren zich op dit moment vooral op twee kaartjes. Eén waarop de zoekgebieden voor zonnepanelen en windturbines vooral langs de hoofdwegen zijn ingetekend, en één waarbij vooral is gekeken naar lokale initiatieven om elektriciteit op te gaan wekken. Aan een derde wordt nog geknutseld: dat worden de zoekgebieden op basis van het nieuwste provinciale beleid, waarin windturbines in de ban zijn gedaan.

Hoewel de regio nog gedeeltelijk inzet op molens, zijn de aantallen in beide uitgewerkte scenario’s beperkt. De nog relatief bescheiden doelen voor 2030 kunnen grotendeels gehaald worden door stevig in te zetten op zonnepanelen op daken, op landbouwgrond, op water, parkeerplaatsen, spoorbanen en geluidschermen.

Het voorstel dat de regionale coöperatie Rijnland Energie deze week bij de regio heeft neergelegd, sluit daar niet helemaal bij aan. Maar aan de andere kant: het samenwerkingsverband van energiecoöperaties komt niet met zoekgebieden, maar met concrete plannen die voor een deel al door ontwikkelaars en bedrijven zijn uitgewerkt en die samen goed zijn voor grofweg de helft van de groene energie die in 2030 in Holland Rijnland moet worden opgewekt.

Rijnland Energie wil vooral energie opwekken met molens van het formaat zoals ze ook bij Heineken in Zoeterwoude staan. Zo’n veertig stuks moeten er komen, opgesteld langs de N11 en in de Vierambachtspolder bij Rijnsaterwoude. Daarnaast heeft de coöperatie concrete plannen voor acht zonneparken.

Of de coöperatieve plannen kansrijk zijn? Plannen van coöperaties worden in principe positief onthaald omdat draagvlak bij dit soort zaken zwaar meeweegt. Maar de plannen in de Vierambachtspolder riepen in het verleden veel verzet op. En de regio heeft juist langs de N11 heel bewust geen molens ingetekend omdat daar aan de noordkant weinig ruimte is, terwijl aan de zuidkant een gastransportleiding voor problemen zorgt.

Meer nieuws uit Leiden

Ombudsman

Ombudsmannen Durk Geertsma & Ed Brouwer springen in de bres voor de consument.