Premium

Brede politieke steun in Noordwijk voor F1-vervoer over strand

Louis Koppel, op de voorgrond, meldde zich tijdens het debat over het F1-vervoer, geregeld bij de interruptiemicrofoon.
© Foto Leidsch Dagblad
Noordwijk

De gemeenteraad van Noordwijk heeft dinsdagavond ingestemd met het strandvervoer van personeelsleden van drie F1-teams. Moties van PvdA en GroenLinks om hieraan geen medewerking te verlenen werden door de overige acht fracties verworpen.

PvdA’er Jan Janson sprak van een ’onzalig plan’, Louis Koppel van GroenLinks typeerde de op handen zijnde ontheffing eerder als ’bizar en mesjogge’. Verschillende fractiewoordvoerders waren daarover weer verbolgen en noemden de uitlatingen ’goedkoop’ en ’stemmingmakerij’.

Meer nieuws uit Duin- en Bollenstreek

Ombudsman

Ombudsmannen Durk Geertsma & Ed Brouwer springen in de bres voor de consument.