Probleem door heien loopt met een sisser af: ’Er zijn wel lessen te trekken’

Probleem door heien loopt met een sisser af: ’Er zijn wel lessen te trekken’
Voorschoten

Het lijkt erop dat de huizen in de Voorschotense Dobbewijk geen schade hebben opgelopen door de heiwerkzaamheden voor een nieuw bedrijfsverzamelgebouw. Voorzitter Henk Overbosch van buurtvereniging Recht door Recht zegt het voorzichtig. ,,Er zitten nu 110 heipalen in de grond, maar half maart volgen er nog negentien. Pas daarna kunnen we echt de balans opmaken.’’

Boos is Overbosch nog wel over de manier waarop de buurt vorige week woensdag werd overvallen. ,,Plotseling werd er geheid. Niemand wist er iets van. De emoties liepen terecht hoog op, te meer omdat er vijf jaar geleden ook werd geheid, niet-onderheide huizen hierdoor schade opliepen en de schade niet is vergoed.’’

Donderdagochtend om half acht volgde er spoedoverleg tussen de buurtvereniging, wethouder Marcel Cramwinckel en met bouwer Niersman. ,,We wilden dat hij de resterende palen ging boren, in plaats van heien. Maar, zo zei Niersman, hij hield zich aan de regels in de vergunning en vanuit hem bekeken kan ik me dat ook wel weer voorstellen’’, zegt Overbosch. ,,De gemeente had in de verleende vergunning veel meer rekening moeten houden met de gevoeligheid in de wijk. Maar het gebeuren van vijf jaar geleden was bij de gemeente niet meer bekend. Het collectieve geheugen ontbreekt.’’

Tijdens het overleg spraken gemeente en bouwer met de buurt af dat ze extra alert zouden zijn om schade aan de huizen te voorkomen. Bovendien werd bij een hoekhuis een trillingsmeter geplaatst.

Tot afgelopen dinsdag is er nog geheid. Overbosch heeft de indruk dat er geen schademeldingen zijn geweest. ,,Ik heb ze niet gehoord.’’ De bekende Voorschotenaar Wim ter Keurs, die projecten in zijn gemeente al een halve eeuw kritisch volgt en vlakbij de heiwerkzaamheden woont, heeft eveneens geen schade.

Toch zijn er wel lessen te trekken uit het voorval, stellen beiden. ,,Er komen meer bouwprojecten aan, zoals bij Intratuin. Omwonenden moeten van tevoren geïnformeerd worden als er wordt geheid. Bovendien moeten er nulmetingen worden gedaan, zodat eventuele schade door het heien aantoonbaar is.’’

Lees ook: Bewoners Dobbewijk bezorgd over heiwerk, want de vorige keer ging het vreselijk mis

Bewoners tientallen huizen stellen voorschoten en aannemer aansprakelijk voor heischade in de Dobbewijk

Meer nieuws uit Leiden

Ombudsman

Ombudsmannen Durk Geertsma & Ed Brouwer springen in de bres voor de consument.