Klokken uit Stadhuistoren gaan op transport

Klokken uit Stadhuistoren gaan op transport
Vanuit het bakkie worden de klokken overgeheveld.
© Foto Hielco Kuipers
Leiden

De klokken van het Leidse carillon zijn donderdagochtend uit de toren van de stadhuistoren getakeld. Dat gebeurde vanuit een geel bakkie dat aan kabels bungelde aan een immense kraan.

Eenmaal beneden werden de 49 klokken gesorteerd en vervoerd naar de restaurateur. Dat gebeurde voor het laatst eind jaren zestig. De opknapbeurt maakt deel uit van de grondige renovatie die het hele stadhuis ondergaat. Alleen de allergrootste bel bleef hangen want die is te zwaar en te omvangrijk om te vervoeren en wordt later op hoogte gerestaureerd.

Het carillon hield eind vorig jaar al op met liedjes spelen en klingelen. Eerder deze maand zouden de klokken op transport gaan, zo was de bedoeling, maar de storm stak daar een stokje voor. Dat deel van de operatie is nu ingehaald. Het onderhoud bij Royal Eijsbouts Klokkengieterij in Asten is naar verwachting eind dit jaar klaar waarna ze weer op hun plaats worden gebracht om begin volgend jaar weer in werking te treden.

Meer nieuws uit Leiden

Ombudsman

Ombudsmannen Durk Geertsma & Ed Brouwer springen in de bres voor de consument.