Ambtenaren Kaag en Braassem steken draak met zichzelf: hit op YouTube [video]

Kaag en Braassem

De gemeente Kaag en Braassem heeft een hit op YouTube met een filmpje waarin ambtenaren laten zien dat ze anders gaan werken. Voordat ze uit de doeken doen hoe de gemeente voortaan ’samen met de burger wordt gemaakt’, zetten ambtenaren op hilarische wijze een groot aantal vooroordelen op een rijtje over de ambtenarij.

Zo zorgt de burger die een idee wil indienen voor zijn dorp - in werkelijkheid is het voorlichter Christian van Brakel - voor opschudding op het gemeentehuis in Roelofarendsveen. Wil de baliemedewerkster hem telefonisch aan een collega koppelen, dan wordt massaal de boot afgehouden.

Om toch ergens te komen, gaat ze de burger voor in het gemeentehuis. Ze passeren daarbij ambtenaren die met een paarse krokodil lopen, een ’van-het-kastje-naar-de-muur-handleiding’ bestuderen, heikele kwesties over de schutting gooien en nog zo wat.

Heeft de burger uiteindelijk een alarmknop ingedrukt - bedoeld voor burgerinitiatieven als de zijne - dan vluchten ambtenaren in blinde paniek weg. Alles wordt anders door de boodschap dat zijn idee pas in 2021 actueel wordt. Het levert de uitnodiging op om naar de etage te gaan waar druk wordt geoefend met het nieuwe werken. „Wat kan ik voor u doen”, is er de eerste vraag.

Het filmpje heeft binnen twee dagen al zo’n 1.700 hits op YouTube - zo’n 1.250 voor de tien minuten durende versie en 450 voor de half zo lange.

En op Facebook-pagina’s van de gemeente en KaagenBraassem Nieuws maakt het reacties los als ’Ontzettend leuk en duidelijk filmpje! Complimenten gemeente Kaag & Braassem’, ’Echt heel erg leuk dit!’, ’Geweldig in elkaar gezet ha ha’ en ’Heel fijn. Goed bezig gemeente!’

Ambtenaren Kaag en Braassem steken draak met zichzelf: hit op YouTube [video]
Ambtenaren van de gemeente Kaag en Braassem slaan massaal op de vlucht na een druk op de knop voor een burgerinitiatief.
© Scène uit film ’Storm op het gemeentehuis’

2021

Een enkeling heeft kritiek: ’Veel te veel woorden en waarom pas in 2021 naar bewoners luisteren? Ik wacht het af.’ De timing heeft te maken met de nieuwe Omgevingswet. Die moet de regelgeving rond zaken als ruimtelijke ordening en leefomgeving vereenvoudigen, maar wat blijkt in een gemeente als Kaag en Braassem?

Dat het opstellen van een lokale Omgevingsvisie - die uiteindelijk moet resulteren in een Omgevingsplan - flink wat voorbereidingstijd vergt. Het komt deels doordat de gemeente aan breed overleg hecht - zoals via het nieuwe, 850 gebruikers tellende digitale platform -, in de overtuiging dat plannen beter worden wanneer inwoners ’meedoen en meebeslissen’. Daar komt bij dat de wensen op sommige onderdelen ’botsen’ en de gemeenteraad daar nog een knoop moet doorhakken.

Zo staat tegenover de wens om zuinig te zijn op het groen, de wens om dorpen uit te breiden en mee te groeien met de Randstad. Zo zou er in Kaag en Braassem tot 2040 behoefte zijn aan 2.600 woningen. Of neem de roep om meer biodiversiteit en minder bodemdaling. Moeten daarvoor anderen het landschap gaan beheren dan de agrariërs van nu? En wat weegt zwaarder: het grootschalig opwekken van energie of het open landschap?

Op 9 maart gaat de raad over dergelijke zaken in conclaaf, aan de hand van een aantal stellingen. In de aanloop zijn er in verschillende kernen bijeenkomsten om inwoners te informeren over de Omgevingsvisie waarvan deze week het nieuwste concept het licht zag. Maandag 2 maart is de eerste in De Spreng in Oude Wetering. De avond erna - ook weer vanaf 19:00 uur - is er eentje bij ROAC. Nummer drie wordt op woensdag 4 maart gehouden: de gemeente ’sluit aan’ op de productenmarkt die vanaf 17.00 uur wordt gehouden in De Ontmoeting in Leimuiden.

Meer nieuws uit Leiden

Ombudsman

Ombudsmannen Durk Geertsma & Ed Brouwer springen in de bres voor de consument.