Premium

Noordwijk boekt vanwege Bronsgeest fors af op ’Nuongeld’

Noordwijk boekt vanwege Bronsgeest fors af op ’Nuongeld’
Het lichtblauwe gebied is bestemd voor woningbouw. De donkerblauwe percelen recht blijven bollenvelden. Ter orientatie: aan de linkerkant in het midden de ijsbaan aan de Gooweg; aan de onderzijde komen de Gooweg en de Van Berckelweg samen.
© Afbeelding gemeente Noordwijk
Noordwijk

Noordwijk boekt een kleine 8,5 miljoen euro af op de ’Nuon-reserves’. Dat is nodig omdat Bronsgeest slechts deels wordt bebouwd.

De beslissing om het bijna 26 hectare tellende grondgebied nabij de Van Berckelweg en Gooweg niet vol te zetten met huizen is enkele maanden geleden al gevallen. Een raadsmeerderheid besloot toen dat dat ruim 17 hectare bollenland moet blijven. Vanwege de verschillende bouwclaims die er vanuit het verleden al lagen wordt het deel dat het dichtste tegen de bebouwing van Noordwijk Binnen aanligt, toch ontwikkeld. Daar komen zo’n 280 woningen en niet de 660 huizen die eerst op de planning stonden.

Van de 8,8 hectare die wordt bebouwd is 5,8 hectare in bezit van de gemeente, de rest is in handen van marktpartijen. De 17,1 hectare die voor de bollenteelt in gebruik blijft is volledig in handen van Noordwijk. Omdat dit deel nog voor een bouwprijs in de boeken staat, moet de grond van 95 euro per vierkante meter worden afgewaardeerd naar 15,50 euro voor agrarische grond. De totale afboeking komt daarmee op een totaal van bijna 8,5 miljoen.

Omdat de reserves van het gemeentelijke grondbedrijf en ook de algemene reserve van Noordwijk onvoldoende zijn voor deze afboeking, stelt het college voor om het bedrag ten laste te brengen van de Nuon-reserves - ooit ontstaan met de verkoop van de gemeentelijke aandelen van dit energiebedrijf. Na aftrek van 8,5 miljoen blijft er nog 27,5 miljoen euro in dit potje over.

De ongeveer vierhonderd woningen die nu niet in Bronsgeest komen, hoopt de gemeente aan de Achterweg te kunnen bouwen. Op dit grondgebied grenzend aan de in ontwikkeling zijnde wijk Offem Zuid, heeft de gemeente een eerste recht tot koop gevestigd. Dat betekent dat bedrijven die daar zijn gevestigd bij verkoop eerst langs de gemeente moeten. De provincie moet nog instemmen. Noordwijkse oppositiepartijen hopen op een afwijzing. Zij wensen volledige bebouwing van Bronsgeest.

Meer nieuws uit Duin- en Bollenstreek

Ombudsman

Ombudsmannen Durk Geertsma & Ed Brouwer springen in de bres voor de consument.