Premium

Hoger beroep voor afschot smienten ’te gek voor woorden’

Hoger beroep voor afschot smienten ’te gek voor woorden’
Weilanden vol met Smienten
© Foto Ella Tilgenkamp
Den Haag

Het provinciebestuur legt zich niet neer bij het afschietverbod op smienten, dat de rechtbank Den Haag heeft opgelegd.

Verschillende fracties in Provinciale Staten spreken daarover hun verbazing uit. PvdA, GroenLinks, Partij voor de Dieren (PvdD), 50Plus en PVV geven in schriftelijke vragen aan het provinciebestuur aan dat ze het absoluut niet eens zijn met de nieuwe rechtsgang. ,,Ik vind het echt te gek voor woorden’’, aldus Carla van Viegen (PvdD).

Na twee jaar van procederen schrapte de Haagse rechtbank in december vorig jaar de bepaling uit het provinciale faunabeheerplan waarin jagers toestemming krijgen om jaarlijks maximaal 6500 smienten te schieten. De dieren mochten aanvankelijk worden afgeschoten om schade aan grasland te voorkomen. Natuurbeschermers maakten daartegen bezwaar met het argument dat de populatie van de in Nederland overwinterende eendensoort al jaren afneemt, en inmiddels ruim onder het aantal ligt dat landelijk wordt nagestreefd. Die afname wordt waarschijnlijk nog eens wordt vergroot door het afschot. De rechtbank stelde de natuurbeschermers in het gelijk en vaardigde een verbod uit op het afschieten van overwinterende smienten.

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland hebben tegen dat vonnis hoger beroep aangetekend. Dat heeft inmiddels geleid tot een petitie van de Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland en de Vogelbescherming en tot verzet in Provinciale Staten.

Het faunabeleid waarin het doden van smienten is toegestaan om schade voor de landbouw te bestrijden, is een erfenis van het vorige bestuur. ,,Ik begrijp het daarom echt niet dat ze nu in hoger beroep gaan’’, vertelt fractieleider Carla van Viegen van de provinciale PvdD. ,,Het nieuwe college staat een diervriendelijker beleid voor. In het coalitieakkoord staat dat het voorkomen van schade op de meest diervriendelijke manier moet gebeuren. Ik vind dat ze daar nu ook naar mogen handelen. De goede instandhouding van de soort is in het geding. Ze gaan in beroep tegen de uitspraak van de rechter, terwijl ze de dieren moeten beschermen.’’

De situatie van de smient in Nederland wordt door onderzoekers als ’matig ongunstig’ bestempeld. Terwijl het streven is om de populatie op minimaal 258.000 te houden, zat het aantal tien jaar geleden al onder de 200.000 en gaat daar ieder jaar weer een paar procent af.

Meer nieuws uit Leiden

Ombudsman

Ombudsmannen Durk Geertsma & Ed Brouwer springen in de bres voor de consument.