Premium

Noordwijk: geen nieuw overleg over snippergroen Zonnekant

Noordwijk: geen nieuw overleg over snippergroen Zonnekant
© Tekening FrankMillustraties
Noordwijk

De gemeente Noordwijk is niet van zins nogmaals met bewoners van de Zonnekant om tafel te gaan zitten over het snippergroen. Bij de tuinen zijn in het verleden groenstroken getrokken die feitelijk van de gemeente zijn. Veel bewoners wijzen erop dat de kwestie al lang en breed is verjaard. Noordwijk meent anderszins en legt de huiseigenaren de keuze tussen koop, huur of teruggave van de grond voor.

Nadat het college van burgemeester en wethouders eerder had aangegeven dat bewoners tot 1 maart de tijd kregen om een keuze maken, pleitte de fractie van Puur schriftelijk nogmaals voor overleg. De partij wilde weten wanneer het college met de bewoners om tafel gaat zitten ’om er samen uit te komen en een compromis te sluiten’. Het college wijst er in zijn antwoord op dat er al veelvuldig met de bewoners is gesproken. ,,Binnen de wettelijke en beleidsmatige kaders is het niet mogelijk de bewoners meer tegemoetkomingen te bieden dan al is geboden. Een nader gesprek met de bewoners zal niet leiden tot een verdergaande tegemoetkoming aan hun wensen. De geboden opties blijven gehandhaafd. De bewoners kunnen alsnog instemmen met de door ons voorgestelde minnelijke regeling.’’

De stukjes groen zijn al vele jaren bij de huiseigenaren in gebruik. Omdat de bewoners in het verleden kosten hebben gemaakt voor het stukje grond - zo zijn de tuinen opgehoogd - houdt de gemeente daar rekening mee in de verkoopprijs. De huren wil de gemeente in vijf jaar verhogen tot een marktconforme prijs. Verschillende bewoners van de oneven nummers aan de Zonnekant (41 tot en met 123) zien dat niet zitten. Omdat de grond aan het water grenst, is een (lagere) prijs die voor een talud geldt realistischer, vinden ze. Een alternatief zou een aankoopbedrag volgens het prijsniveau van 1999 zijn.

Maar dat is voor Noordwijk weer onacceptabel. ,,Gelijke monniken, gelijke kappen. Dit principe geldt voor alle gevallen in het project snippergroen’’, liet de gemeente eerder weten. In veel wijken in Noordwijk is het project inmiddels afgerond. De Zonnekant blijft een gevoelig dossier. Een rechtszaak lijkt onvermijdelijk gezien de eerdere reactie van de gemeente: ,,Nu veel bewoners niet hebben laten weten voor welke mogelijkheid ze kiezen, waren wij helaas genoodzaakt de dossiers over te dragen aan onze advocaat.’’

Meer nieuws uit Duin- en Bollenstreek

Ombudsman

Ombudsmannen Durk Geertsma & Ed Brouwer springen in de bres voor de consument.