Premium

Voorhoutse particuliere huurders strijden tegen huurverhogingen: ’We missen alle rechten’

Voorhoutse particuliere huurders strijden tegen huurverhogingen: ’We missen alle rechten’
Nico Noordervliet, Arnold Veenhoff en Cees Segaar: ,,Je staat met je rug tegen de muur.’’
© foto leidsch dagblad
Voorhout

Anderhalf jaar geleden praatten Arnold Veenhoff en zijn achterbuurman Nico Noordervliet tijdens een wijntje over de ’uit de pan rijzende’ huren van hun particuliere woningen in Voorhout. Samen met zo’n twintig andere huurders komen ze hier nu tegen in actie.

,,Ik weet van een echtpaar hier in de buurt met AOW en een klein pensioentje dat al tien jaar niet met vakantie is geweest’’, zegt Noordervliet. ,,We hebben het idee dat we hier echt aan het verarmen zijn.’’

De huurwoningen aan de Bloemenschans, Pinksterbloemstraat en Hoefbladhof zijn van pensioenfonds Metalectro (PME). En omdat de huren overal boven de 734 euro liggen, hebben de huurders niet de bescherming van sociale huurwoningen. Sterker nog: omdat de huren boven de zogeheten liberalisatiegrens liggen, mag de eigenaar de huren naar believen verhogen. Dat mag één keer per jaar en hij moet daarvoor een voorstel voorleggen aan de huurder. Voorstel? Zo ziet Cees Segaar, ook een bezorgde bewoner, het niet: ,,Je kunt er immers geen nee tegen zeggen, want je kunt nergens anders heen.’’

Hij heeft het bijgehouden: in de afgelopen zeven jaar heeft hij zijn huur met ruim twintig procent zien stijgen tot 842 euro. Als pensionado geldt dat echter niet voor zijn inkomen. ,,En aan boodschappen ben je ook elk jaar meer kwijt.’’ Voor Noordervliet is het niet veel anders. Toen hij 23 jaar geleden stopte met werken, had hij een goed pensioen. Van dat goede is niets meer over, maar ook hij ziet wel elk jaar de huur fors stijgen. Voor Veenhoff geldt het zelfde: toen hij twintig jaar geleden aan de Bloemenschans kwam wonen, was het nog een sociale huurwoning en betaalde hij 450 euro per maand. Nu is dat bijna het dubbele. En ze kunnen er niets aan doen ,,Je staat met je rug tegen de muur’’, schetst Veenhoff, ,,en door de huidige huizenmarkt kun je geen kant op. De particuliere verhuurders slaan daar een slaatje uit.’’

Syntrus

Er moet wat gebeuren, vinden de drie Voorhouters, die zich gesteund door nog zo’n twintig medebewoners van het Voorhoutse wijkje. Ze hebben het eerst geprobeerd via de eigenaar, maar dat is lastig gebleken. PME laat de woningen beheren door Syntrus Achmea Real Estate, dat daar op zijn beurt weer een ander bedrijf in de arm heeft genomen. Een gesprek met PME is tot op heden niet gelukt. Met Syntrus Achmea hebben ze wel een paar keer om tafel gezeten. Alleen gaat die nou net niet over de huurverhogingen.

Ook hebben ze een gesprek gehad met wethouder Marlies Volten. Zij gaat bij haar collega’s in de regio inventariseren of daar ook het probleem speelt. Maar verder kan de gemeente verder eigenlijk niets doen: voor (betere) bescherming tegen huurverhogingen moeten ze in Den Haag zijn.

Daarom hebben ze ook een brief geschreven naar alle politieke partijen en met CDA-Kamerlid Erik Ronnes hebben ze inmiddels om tafel gezeten. Dat is het tweede spoor, zegt Veenhoff: de Voorhouters willen proberen te bereiken dat het puntenstelsel waarmee de maximale huur voor sociale woningen wordt berekend, ook voor particuliere huurwoningen gaat gelden. Daarbij moet dan meteen de WOZ-waarde als medebepalende factor worden geschrapt. In drie jaar tijd is die voor het huis van Segaar bijvoorbeeld gestegen van twee naar meer dan drie ton en dat tikt in het puntensysteem flink aan.

Het probleem speelt overal in de particuliere huursector, denken ze. Veenhoff: ,,We horen van meer kanten dat die huurverhogingen mensen als een Zwaard van Damocles boven het hoofd hangen.

Armoede

Noordervliet: ,,Er is veel stille armoede. Ik denk dat er veel gêne is om te zeggen dat je de huur eigenlijk niet meer kunt betalen. Niet klagen maar dragen, dat is toch typisch Nederlands.’’

Veenhoff: ,,Als particuliere huurders missen we alle rechten, krijgen we geen huursubsidie en krijgen we maximale huurverhogingen. Dat klinkt misschien als een klaagverhaal, maar het is gewoon de realiteit.’’

Om echt iets te bereiken hebben ze massa nodig, beseffen ze. Ze hopen daarom dat veel meer particuliere huurders zich bij hen aansluiten. Wie dat wil, kan dat doen via een mail naar huurzorgen@gmail.com.

Meer nieuws uit Duin- en Bollenstreek

Ombudsman

Ombudsmannen Durk Geertsma & Ed Brouwer springen in de bres voor de consument.