Voorschoten regelt opnieuw contact tussen jongeren die overlast veroorzaken en ex-gedetineerden: ’Avonden in november waren een groot succes’

Tijdens het Weekend van Voorschoten veroorzaakten diverse dronken jongeren overlast.

Tijdens het Weekend van Voorschoten veroorzaakten diverse dronken jongeren overlast.© archieffoto

Marieta Kroft
Voorschoten

De gemeente Voorschoten brengt dit najaar opnieuw jongeren die overlast veroorzaken in contact met ex-gedetineerden. Door de waarschuwende werking die hiervan uitgaat, hoopt de gemeente te voorkomen dat ze, net als de ex-gedetineerden destijds, verder afglijden.

Het huidige beeld in Voorschoten is dat de overlast die wordt ervaren vooral hinderlijk is, schrijven burgemeester en wethouders in een brief aan de gemeenteraad. Tegelijkertijd neemt de tolerantie af bij degene die de overlast ervaren.

Dronken

Nadat een aantal minderjarige dronken jongeren in september tijdens het Weekend van Voorschoten overlast veroorzaakten, besloot de gemeente met de politie in november twee avonden in het Vliethuis te organiseren voor ze. De pers was er niet welkom. De ene avond was voor jongeren en de andere voor hun ouders en omwonenden. Doel was om jongeren bewuster te maken van de keuzes de ze maken en de tolerantie bij degene die de overlast ervaren te vergroten.

Indruk

De avonden bleken een groot succes, aldus B en W. ,,Met name de aanwezige jeugd was zichtbaar onder de indruk van de verhalen van de ex-gedetineerden. Na afloop hebben een aantal jongeren nog een tijdlang met de ex-gedetineerden nagepraat.’’ Zij hadden vastgezeten voor druggerelateerde en vermogensdelicten.

Vandaar dat de gemeente het zogeheten Educatief Programma Jeugd Overlast (EPJO) dit najaar, na het Weekend van Voorschoten, nog een keer houdt. Het streven is om er een vast onderdeel van de aanpak van jeugdoverlast van te maken. De politie zet het programma met ervaringsdeskundigen al regelmatig in op basisscholen in Voorschoten.

Signalen

De gemeente, politie en Voorschoten Voor Elkaar die jongerenwerkers in dienst heeft, komen elke twee weken samen om signalen te bespreken en de samenwerking op elkaar af te stemmen.

Meer nieuws uit Leiden

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.