Premium

Stikstofproblematiek is geen belemmering voor bouw dorpscentrum in Zwammerdam

Stikstofproblematiek is geen belemmering voor bouw dorpscentrum in Zwammerdam
Nieuwkoopse Plassen.
© archieffoto
Alphen aan den Rijn

De stikstofproblematiek rondom de Nieuwkoopse Plassen belemmert de bouw niet van een nieuw dorpscentrum annex school en clubhuis aan de Spoorlaan in Zwammerdam.

De gemeente Alphen aan den Rijn gaat daar vanuit na onderzoek van de Omgevingsdienst Midden-Holland.

Omlaag

Uit een zogenoemde Aeriusberekening blijkt volgens de dienst dat de stikstofneerslag in de Nieuwkoopse Plassen zelfs omlaag gaat als het nieuwe gebouw er staat. Dit heeft te maken met een bundeling van activiteiten, die nu nog op verschillende plekken plaatsvinden, op één plek. Tijdens de bouwwerkzaamheden neemt de gemeente daarnaast maatregelen om de uitstoot van stikstof te beperken.

Burgemeester en wethouders antwoorden dit op bezwaren tegen het nieuwe bestemmingplan voor de bouw van het buurtcentrum. Hierin komt een school, een dorpshuis, een gymzaal, een voetbalclubhuis en kinderopvang. Ook de brandweer maakt gebruikt van de nieuwbouw.

Stikstofgevoelig

De stikstofberekeningen zijn gemaakt omdat de nieuwbouw is gepland op 1,5 kilometer van de Nieuwkoopse Plassen. Dit is een stikstofgevoelig Natura2000-gebied. Sinds vorig jaar mei is het door een uitspraak van de Raad van State moeilijk om nieuwe bouwactiviteiten in de buurt van stikstofgevoelige Natura2000-gebieden te ontplooien. Stikstofuitstoot belemmert de plantengroei.

Het ontwerpbestemmingsplan heeft vorig najaar ter inzage gelegen en 23 reacties van omwonenden opgeleverd. Behalve vragen over de stikstofuitstoot waren er ook opmerkingen over een zes meter hoog geluidscherm, de toename van verkeer in de buurt, mogelijke geluidhinder en een verwacht tekort aan parkeerplaatsen.

B en W vinden de meeste bezwaren onterecht. Zo is er onderzoek gedaan naar de parkeerbehoefte en verkeerstoename in de buurt. De in het bestemmingsplan opgenomen wegen en parkeerplekken voorzien in de juiste behoeftes, concluderen B en W na lezing van alle opmerkingen.

Kostenstijgingen

De voorbereidingen voor de bouw van het nieuwe dorpscentrum duren al een paar jaar en gaan gepaard met voortdurende kostenstijgingen. Al in 2016 trok de gemeenteraad een bouwbudget van 3,6 miljoen euro uit. Daarna moest wethouder Kees van Velzen (CDA) meerdere keren terug naar de gemeenteraad om extra miljoenen te krijgen. Dit was onder meer nodig door stijgende aannemerstarieven en vanwege milieumaatregelen.

Het ontwerpbestemmingsplan voor de Spoorlaan en omgeving staat op 5 maart op de agenda van de raadscommissie ruimtelijke zaken.

Meer nieuws uit Leiden

Ombudsman

Ombudsmannen Durk Geertsma & Ed Brouwer springen in de bres voor de consument.