Premium

Noord-Holland geeft snel duidelijkheid over plannen Duinpolderweg

Noord-Holland geeft snel duidelijkheid over plannen Duinpolderweg
Het voorlopige tracé van de omstreden Poelweg.
© tekening platform poelweg
Haarlem

In de loop van volgende maand wordt duidelijk hoe de provincie Noord-Holland verder gaat met de Duinpolderweg. Voordat het besluit valt gaat de nieuwe gedeputeerde Jeroen Olthof nog wel het rondje Haarlemmermeer afmaken dat de in november afgetreden Adnan Tekin was begonnen.

Alle meningen worden meegenomen bij het uiteindelijke besluit, verzekerde gedeputeerde Zita Pels (GroenLinks) maandagavond de commissie mobiliteit. Over de vraag of de Haarlemmermeerse gemeenteraad en de dorpsraden wellicht een onaangename verrassing te wachten staat, liet Pels zich maandagavond niet uit.

Haar Zuid-Hollandse collega Floor Vermeulen liet er vorige week in Hillegom geen enkel misverstand over bestaan dat er voor hem maar één uitkomst mogelijk is: Noord-Holland voert gewoon het anderhalf jaar geleden genomen gezamenlijke besluit uit.

Die behelst het verdubbelen en doortrekken van de Nieuwe Bennebroekerweg naar de Haarlemmerstraat (N208) bij Hillegom en de aanleg van de Poelweg van de Tweede Poellaan in Lisse naar de A44 bij Abbenes.

De nieuwe coalitie in Noord-Holland besloot vorig jaar om geen geld meer uit trekken voor het project en eerst een rondje Haarlemmermeer te maken om te kijken hoe ze in de polder tegen het project aan kijken. De Haarlemmermeerse gemeenteraad wil wel een verdubbeling van de Nieuwe Bennebroekerweg, maar geen doortrekking langs Zwaanshoek naar de N208.

Dat geldt ook voor de dorpsraden van Zwaanshoek en Beinsdorp, die dat maandag bij monde van de Beinsdorpse dorpsraadvoorzitter Greet Plaatzer nog eens onderstreepten. De dorpsraden hebben ook een alternatief uitgewerkt waarbij de verbinding met de N208 wordt gelegd via een brug of tunnel naar de Weerlaan in Hillegom. Hillegom zelf ziet daar overigens niets in.

Eigenaar Mart Vester van tuincentrum Global Garden in Zwaanshoek riep de Statenleden op ’zich niet te laten leiden door de emoties in Zuid Holland. Als Zuid-Holland niet wil bewegen, dan moeten wij in Noord-Holland onze eigen weg gaan.’’

Binnen de polder is er overigens wel flinke verdeeldheid over de Poelweg. De dorpsraad van Lisserbroek vindt een (tweede) brug ten zuiden van het dorp heel hard nodig, onderstreepte voorzitter Bert Mens maandag. De huidige brug naar de Kanaalstraat in Lisse is al overbelast en Lisserbroek krijgt er nog een paar duizend woningen bij.

Hij staat daarmee lijnrecht tegenover het Platform Poelweg en de dorpsraad van Abbenes, die zich juist met hand en tand verzetten tegen de Poelweg. Op de vraag van CDA’er Christa Kuiper hoe hij die Poelweg precies voor zich ziet, zei Mens dat de weg ’zorgvuldig moet worden ingepast’ zodat hij ’zo min mogelijk hinder geeft voor bewoners en bedrijven’. ,,Maar hoe dan ook is een tweede brug nodig’’, aldus Mens.

Bijna alle insprekers benadrukten dat de Elsbroekerbrug en het laatste stukje van de N207 naar de N208 verdubbeld moeten worden en dat de kruising flink moet worden verbeterd. Vorige week kwam dat in Hillegom ook ter sprake, maar Vermeulen houdt het vooralsnog bij wat aanpassingen aan de kruising, liet hij weten.

Een belangrijke politieke koerswijziging is dat Gedeputeerde Staten hun besluit gaan voorleggen aan Provinciale Staten, die daar dan net als in Zuid-Holland het laatste woord over hebben. Eerder besloten Provinciale Staten in Noord-Holland om het uiteindelijke besluit over te laten aan Gedeputeerde Staten.

Meer nieuws uit Duin- en Bollenstreek

Ombudsman

Ombudsmannen Durk Geertsma & Ed Brouwer springen in de bres voor de consument.