Premium

Huurdersbelangen voert druk op Noordwijk op: geen handtekening onder prestatieafspraken

Huurdersbelangen voert druk op Noordwijk op: geen handtekening onder prestatieafspraken
© Archieffoto ANP
Noordwijk

De Stichting Huurdersbelangen Noordwijk (SHN) wil dat de gemeente serieus werk gaat maken van de sociale woningbouw in met name de woonkernen Noordwijk Binnen en Noordwijk aan Zee.

Door het schrappen van veel huizen in de toekomstige woonwijk Bronsgeest wordt het aantal van zeshonderd nieuwe sociale woningen in 2027 niet gehaald. De SHN zet daarom geen handtekening onder de prestatieafspraken, een document waarin gemeente, woningcorporaties en huurdersorganisaties vastleggen hoeveel en wat voor soort woningen de komende jaren worden gebouwd.

Aanvankelijk was het de bedoeling dat in Bronsgeest (nabij Gooweg en Van Berckelweg) 660 woningen zouden worden gebouwd. Daarvan zouden er 240 in de sociale sector vallen. Ook zouden er 100 tijdelijke woningen moeten komen. De huidige coalitie van CDA, VVD, NZLokaal en Lijst Salman zette daar begin 2019 een streep door.

Die partijen willen de bollengrond behouden, maar omdat er al een aantal financiële en bouwclaims lagen, is later alsnog besloten om in Bronsgeest zo’n 280 huizen te bouwen. Gelijktijdig is de gemeente op zoek gegaan naar alternatieve bouwlocaties voor de resterende woningen. Zo heeft Noordwijk het recht tot eerste koop bedongen in een gebied aan de Achterweg.

Huurdersbelangen wil daar niet op wachten. ,,Natuurlijk zie ik ook dat de gemeente naarstig op zoek is naar alternatieven, maar als je kijkt hoe ver we in de tijd zijn, is van het aantal benodigde sociale woningen maar een fractie gerealiseerd’’, zegt SHN-voorzitter Bernard Koëter. ,,Aan de Achterweg moeten nog volop aankopen plaatsvinden en procedures worden doorlopen. Ik zou graag in het optimisme van de gemeente meegaan, maar zie het somber in.’’

De afgelopen week vond volgens Koëter nog extra overleg plaats met wethouder Dennis Salman en burgemeester Wendy Verkleij. Toch zag hij geen andere oplossing dan te weigeren een handtekening te zetten onder de prestatieafspraken. ,,Enerzijds om een politiek signaal af te geven, anderzijds om ook aan de huurders duidelijk te maken dat we kritisch zijn. Als we wel tekenen, zou de indruk ontstaan dat wij het allemaal prima vinden en dat kan ik niet voor mijn rekening nemen’’, zegt Koëter. Uit een recent gehouden woonbehoefteonderzoek blijkt ook nog eens dat de behoefte aan sociale huurwoningen in Noordwijk Binnen en Noordwijk aan Zee groter is dan eerder was aangenomen.

Wat precies de consequenties zijn van het niet ondertekenen, kan Koëter niet geheel inschatten. ,,De Autoriteit woningcorporaties zal hierover worden geïnformeerd. Zij zullen waarschijnlijk schriftelijk of in een gesprek om toelichting vragen.’’

Het college heeft in een brief aan de gemeenteraad gereageerd op de kwestie. ,,Ons college heeft als alternatief voor het niet geheel bebouwen van Bronsgeest en de tijdelijke woningen tijdens diverse bestuurlijke overleggen met de Noordwijkse Woningstichting en SHN alternatieve locaties aangedragen. Hiermee worden voor 2027 zeshonderd sociale huurwoningen gerealiseerd of op zijn minst in procedure gebracht.’’

Meer nieuws uit Duin- en Bollenstreek

Ombudsman

Ombudsmannen Durk Geertsma & Ed Brouwer springen in de bres voor de consument.