Premium

De Bakkerij: ’Er waait een kille wind door Leiden’

De Bakkerij: ’Er waait een kille wind door Leiden’
De Bakkerij aan de Oude Rijn.
© archieffoto
Leiden

Diaconaal centrum De Bakkerij verwacht dit jaar meer Leidenaars te moeten bijstaan dan in 2019. En dat ondanks economische voorspoed en een progressief stadsbestuur. ’Er waait een kille wind door Leiden’, zo luidt de conclusie in het jaarverslag.

De Bakkerij aan de Oude Rijn heeft inmiddels een grote en jarenlange ervaring opgebouwd in ’concrete hulp en ondersteuning aan kwetsbare groepen’. Dat gebeurt ’vanuit een christelijke inspiratiebron’ en samen met een handvol andere maatschappelijke en hulpverlenende organisaties.

In het jaarverslag staat: ’gezien het riante economisch herstel en de extreem lage werkloosheidscijfers, hadden we gehoopt dat ook het beroep op individuele hulp van De Bakkerij zienderogen zou afnemen. Maar de realiteit is anders. De vragen werden complexer en de vooruitzichten zijn alarmerend.’

De wethoudersploeg van D66, GroenLinks en PvdA wordt daarvoor als een van de schuldigen aangewezen. ’Er moet bezuinigd worden en de meest kwetsbare inwoners zijn daar de dupe van. Het armoedebeleid is op de schop gegaan, minima krijgen minder, er zijn grote veranderingen op komst rond de maatschappelijke opvang voor daklozen, en de bed-, bad- en broodvoorziening voor ongedocumenteerden gaat sluiten, nog voor er zicht is op een volwaardig beproefd alternatief.’

Daarom verwacht de interkerkelijke organisatie dat de komende maanden meer Leidenaars en asielzoekers zich melden dan de 136 die dat afgelopen jaar deden. De Bakkerij gaat die mensen helpen met ’een luisterend oor, een helpende hand of praktisch advies’.

Vanwege de voorjaarsvakantie kon het stadsbestuur niet reageren op de onverhulde kritiek vanuit De Bakkerij.

Meer nieuws uit Leiden

Ombudsman

Ombudsmannen Durk Geertsma & Ed Brouwer springen in de bres voor de consument.