Premium

Pastoor Michel Hagen vertrekt uit de Leidse regio: ’Als herder waak ik over mijn schapen’

Pastoor Michel Hagen vertrekt uit de Leidse regio: ’Als herder waak ik over mijn schapen’
Pastoor Michel Hagen bad tijdens de doordeweekse eucharistieviering in de Willibrordkerk in Oegstgeest voor een goede afloop van een rechtzaak: ,,Een uitzetting van onze parochiane zou zó onterecht zijn.’’
© Foto Hielco Kuipers
Oegstgeest

Vijftien jaar was Michel Hagen de pastoor van Wassenaar en sinds de fusie in 2012 ook van Voorschoten, Oegstgeest en Katwijk. Op 1 maart neemt hij afscheid van zijn parochie H. Augustinus. Drie maanden later wordt hij benoemd tot plebaan ofwel de pastoor van de kathedraal in Rotterdam. „Ik ben nu 67 en wil nog doorgaan tot mijn 75e. In een gesprek met de bisschop gaf ik aan dat ik die laatste acht jaar wel iets anders zou willen. Toen vroeg de bisschop mij voor deze taak.”

De afspraak voor het interview is in de pastorie van de H. Willibrordkerk in Oegstgeest. De in Wassenaar woonachtige pastoor is hier deze donderdagochtend voor de Eucharistieviering. Pastoor Hagen viert de mis met een trouwe groep van een kleine vijftien mensen. José van den Camp is er een van. „Ik vind het zo jammer dat hij weggaat”, fluistert ze de verslaggever toe. „Hij heeft een mooie, lieve, zachtaardige uitstraling.”

Na de kop koffie met alle kerkgangers, neemt de pastoor de tijd voor een interview en steekt daarbij een kaarsje aan. „Christus is het licht van de wereld. Het brandende kaarsje is voor mij een symbool dat de Heer in ons midden is.”

Tijdens de koffie vertelde iemand over uw inzet voor een parochiaan die met uitzetting wordt bedreigd. Was dat waarom er tijdens de mis werd gebeden voor een goede afloop van een rechtszaak?

„Ja dat klopt. Deze zaak loopt al jaren. Als herder waak ik over mijn schapen, ook als het om individuele kwesties gaat.”

De pastoor legt uit hoe oneerlijk het is dat de vrouw mogelijk terug moet naar haar land van herkomst en hoeveel gevaar ze dan zal lopen. In zijn stem klinkt boosheid en verontwaardiging. „Een uitzetting is zo onterecht. Maar omdat deze zaak nu bij de rechter ligt, weet ik niet goed wat hierover in de krant mag komen.”

U bent pas op uw 39e de priesteropleiding gaan doen?

„Ja, al ging ik op mijn 13e al naar het kleinseminarie, met als doel priester te worden. Op mijn 16e stopte ik, onder andere omdat het niet lekker liep met mijn studie. Ik ging werken bij mijn vader die kachelsmid was. Ik sportte veel, werd marinier, werkte en ben een paar keer verliefd geweest. Ik volgde een hbo-opleiding tot arbeidsbemiddelaar en bleef al die tijd ook actief in de kerk. Onze Lieve Heer hield het lijntje met mij toch altijd aan. Het gevoel priester te willen worden kwam regelmatig naar boven en na twee retraites heb ik de knoop doorgehakt. In 1983 ben ik de studie gaan doen en in 1991 volgde de priesterwijding. Ik begon in Pijnacker en ging vervolgens naar Poeldijk, waarna ik in 2005 naar Wassenaar kwam.”

Priester worden, betekent ook een celibatair leven. Heeft u nooit spijt gehad?

„Nee, geen moment. Verliefd worden kan natuurlijk altijd, maar daar moet je mee leren omgaan. Dat geldt voor iedereen, ook voor gehuwden.”

Wat vindt u mooi aan uw werk?

„Ik ben vooral priester geworden omdat Hij mij riep. Al het mooie in mijn werk, het helpen van mensen, is een toegift. Bijvoorbeeld bij uitvaarten of crises; als ik door een goede begeleiding kan helpen, waardoor er een begin is van de verwerking, dan geeft dat vreugde en dankbaarheid.”

Wat is minder leuk?

„Het is jammer dat de wereld minder ontvankelijk wordt voor de rijkdom van het geloof. Mensen, die dat perspectief missen, kunnen makkelijker de speelbal worden van de heersende mening.”

Kunt u een voorbeeld geven?

„Vrijwilligerswerk doe je om een ander gelukkig te maken. Daar word je zelf ook gelukkig van. Krijgen vrijwilligers ruzie, dan zie je ze weleens afhaken omdat ze het werk niet meer leuk vinden. Doe je het werk echter vanuit je band met Christus, dan hou je het eerder vol, Christus hield het immers ook vol.”

In 2012 werd u ook pastoor in Oegstgeest, Katwijk en Voorschoten. Hoe was dat?

„Dat was heel intensief. In plaats van fusie, zou ik zelf tijdelijk voor een federatie hebben gekozen, een tussenvorm dus op weg naar een fusie. Dan zouden de dorpen elk nog een poosje een eigen bestuur met een bepaalde zelfstandigheid hebben gehad en zou ik meer tijd hebben gehad om de parochiekernen te leren kennen en te begeleiden. Het standpunt van het bisdom was echter ’doorpakken, het is beter de pijn van een fusie in één keer te dragen’. Ik ben niet het type die dan de handdoek in de ring gooit. Ik ging ervoor en dankzij de inzet van velen, ben ik dankbaar dat we staan waar we nu staan.”

Kerksluitingen hebben u ook beziggehouden?

„Ja, toen ik in 2005 naar Wassenaar kwam, zei ik dat ik niet kwam om kerken te sluiten, maar om mensen dichter bij Christus te brengen. Op een gegeven moment moet je het onvermijdelijke accepteren. Je ziet de leegloop in de kerk. Onze visie werd één kerk per dorp. Voorschoten had er twee: vandaar dat de Moeder Godskerk in 2016 sloot. In Wassenaar loopt het proces nog. Vaststaat dat de Sint Willibrorduskerk de centrale kerk blijft. Tussen nu en twee jaar zal de Sint Jozefkerk worden gesloten. We hopen dat sluiting van de Goede Herderkerk niet nodig is, omdat de Franse parochie daar kerkt, maar ook dat zal gebeuren als de krimp in de kerk zich nog verder doorzet. Kerksluiting doet altijd pijn. Tegelijkertijd weten we dat ons geloof in Christus gewoon doorgaat.”

Er zitten drie maanden tussen uw vertrek en uw nieuwe benoeming?

„Ja, ik wil even een time-out, omschakelen en uitrusten. Ik wil de tijd hebben om te verhuizen naar de plebanie ofwel de pastorie van de kathedraal in Rotterdam. Voordat ik naar Wassenaar kwam had ik een sabbat genomen. Dat heb ik als goed ervaren”

Wie wordt uw opvolger?

„Rochus Franken uit Lisse wordt de nieuwe pastoor van de Augustinusparochie. Toevallig verhuist hij vandaag al naar de pastorie van Katwijk.”

De afscheidsviering van pastoor Hagen is zondag 1 maart in de Sint Willibrorduskerk in Wassenaar. De viering begint 11.00 uur en aansluitend is er een afscheidsreceptie in de ernaast gelegen Warenar.

Meer nieuws uit Leiden

Ombudsman

Ombudsmannen Durk Geertsma & Ed Brouwer springen in de bres voor de consument.