Premium

Valkenburgers werken aan ’tegenrapport’ over tijdelijke N206

Valkenburgers werken aan ’tegenrapport’ over tijdelijke N206
De huidige N206 bij Valkenburg.
© Archieffoto
Valkenburg

De groep Valkenburgers die zich onder de naam Katwijk Smart Village fel verzet tegen een tijdelijke N206 vlak langs het dorp, werkt hard aan een ’tegenrapport’. Dat wordt een antwoord op de onderzoeksresultaten van de provincie naar de haalbaarheid van alternatieven aan de rustigere zuidkant.

Katwijk Smart Village verstuurt het ’tegenrapport’ begin volgende week naar alle volksvertegenwoordigers in Provinciale Staten. Zij moeten komende maand besluiten of zij miljoenen extra vrijmaken voor een alternatief dat binnen de Valkenburgse gemeenschap wel draagvlak heeft. Het provinciebestuur staat daar voor open, maar ziet binnen het huidige budget geen mogelijkheden om af te wijken van het oorspronkelijke plan.

Nauwe blik

Het grootste bezwaar van de Valkenburgers tegen het onderzoeksrapport van de provincie, is dat het met een te nauwe blik is gemaakt. Er wordt met geen woord gerept over de mogelijke combinatie met toekomstige grote projecten, terwijl de provincie volgens voorman Piet Ooms van Katwijk Smart Village daarmee ook veel geld zou kunnen besparen. In plaats daarvan ligt alleen de nadruk op de extra kosten van een verplaatste tijdelijke weg - meer dan tien miljoen euro.

Het is hem ook duidelijk geworden dat de nieuwerwetse werkwijze van de provincie door in de tunnelbak voor de verdiepte en verbrede N206 met waterdicht folie te gaan werken, grote nadelige effecten heeft. Vanwege de gevoeligheid van dat folie moeten andere wegen en projecten op afstand blijven. Dat maakt het onmogelijk om de nieuwe weg-in-aanleg te kruisen met een tijdelijke variant. ,,Dan heb je bespaard op de aanleg, maar gooi je tegelijkertijd veel geld weg’’, verzucht Ooms. ,,En we hebben al zo’n ruimtegebrek.’’

Met het tegenrapport hoopt hij Provinciale Staten over de streep te trekken om voor Valkenburg te kiezen, zoals Katwijk Smart Village met uitgebreid spitwerk eerder een onderzoek naar alternatieven afdwong. Met zijn dorpsgenoten heeft Ooms daar iets meer tijd voor dan het aanvankelijk leek, want de beslissende vergadering in het provinciehuis is niet al op 4 maart.

Delegatie

De Valkenburgers houden er wel rekening mee dat het bij de eerstvolgende gelegenheid, op 18 maart, op de agenda komt te staan. Zij zullen daar met een flinke delegatie aanwezig zijn om in te spreken, in feite beknopte versies van hun tegenrapport dat de volksvertegenwoordigers dan al onder ogen hebben gekregen.

Als een meerderheid daarvan niet blijkt te voelen voor een alternatief, moet de Katwijkse gemeenteraad nog instemmen met het verlenen van een vergunning voor de gewraakte noordelijke variant. Ooms heeft er nooit een geheim van gemaakt dat Katwijk Smart Village in dat slechtste scenario juridische stappen niet zal schromen, in een ultieme poging de tijdelijke weg niet achttien maanden lang vlak langs huizen en scholen te laten lopen.

Meer nieuws uit Duin- en Bollenstreek

Ombudsman

Ombudsmannen Durk Geertsma & Ed Brouwer springen in de bres voor de consument.