Premium

Molenberaad roept hulp Randstedelijke Rekenkamer in: ’Ernstige zorgen over bereikbaarheid regio’

Molenberaad roept hulp Randstedelijke Rekenkamer in: ’Ernstige zorgen over bereikbaarheid regio’
Hazerswoude-Dorp

Het Molenberaad vraagt de Randstedelijke Rekenkamer om een onderzoek naar de doelmatigheid en effectiviteit van de aanleg van de N207-Zuid.

De coalitie van drie natuurverenigingen en bewoners van de Hazerswoudse wijk Weidelanden maakt zich grote zorgen over aanleg van nieuwe wegen bij Waddinxveen en Boskoop. Die leiden waarschijnlijk tot veel meer drukte in Hazerswoude-Dorp.

’Wij maken ons ernstige zorgen om de bereikbaarheid van onze regio’, schrijft het Molenberaad in een brief aan de Randstedelijke Rekenkamer (die werkt voor de provincies Utrecht, Noord-Holland en Zuid-Holland). ’Er worden in de kernen, als overloop van de grote randstedelijke gemeenten, veel woningen bijgebouwd zonder dat daarbij infrastructuur is aangepast en zonder dat er een integrale visie op wonen, werken, openbaar vervoer en recreatie is’.

Tegenstander

Het Molenberaad is zelf een felle tegenstander van de aanleg van de Verlengde Bentwoudlaan ten westen van Waddinxveen en Boskoop. Die levert niet alleen meer verkeersdrukte op in Hazerswoude-Dorp, maar gaat ook ten koste van een stuk Bentwoud: het natuur- en recreatiegebied tussen Alphen aan den Rijn en Zoetermeer.

De coalitie heeft zelf een alternatief verkeersplan ontwikkeld, dat eerder deze maand veel bijval kreeg van Zuid-Hollandse statenfracties. Maar volgens gedeputeerde Floor Vermeulen (verkeer/VVD) is het besluit tot aanleg van de Verlengde Bentwoudlaan/N207-Zuid al in april 2018 genomen en hij wil daar niet op terugkomen. Aanvullende verkeersmaatregelen verbeteren de situatie in Boskoop en Hazerswoude-Dorp, zo denkt hij.

’Het kan in de politieke werkelijkheid zo zijn dat er zodanige afspraken zijn gemaakt dat het moeilijk, zo niet onmogelijk, is daarop terug te komen’, schrijft het Molenberaad in zijn brief aan de Rekenkamer. ’Maar dat wil nog niet zeggen dat daarmee een op deugdelijkheid en doelmatigheid gerichte en cijfermatig adequaat onderbouwde benadering is gegarandeerd’

Het Molenberaad hoopt daarom dat de Randstedelijke Rekenkamer daarom een onafhankelijk onderzoek doet naar de effecten en de doelmatigheid van de N207-Zuid, waardoor de politiek alsnog van gedachten verandert. De plannen van Vermeulen kosten naar schatting tachtig miljoen euro. De eerste twintig miljoen euro is inmiddels ingezet voor de aanleg van de Vredenburghlaan in Waddinxveen.

Tunnel

Het alternatieve verkeersplan van het Molenberaad bestaat uit vier onderdelen: een tunnel onder de Gouwe bij Boskoop, een betere verbinding tussen de A12 en N11 bij Bodegraven (de zogenoemde Bodegravenboog), een korte verbinding van de Moordrechtboog naar de zuidelijke rondweg om Waddinxveen en een tunnel onder het kruispunt Gemeneweg/Dorpsstraat in Hazerswoude-Dorp.

Op 19 februari presenteerden de gemeente Alphen aan den Rijn en de provincie gezamenlijke plannen voor het oplossen van files in Hazerswoude-Dorp, die heel slecht zijn ontvangen.

Meer nieuws uit Leiden

Ombudsman

Ombudsmannen Durk Geertsma & Ed Brouwer springen in de bres voor de consument.