Premium

Gek: Noordvoort kent in zuiden strengere regels dan in noordelijk deel

Gek: Noordvoort kent in zuiden strengere regels dan in noordelijk deel
Noordwijk

Dat er op het drie kilometer lange strandreservaat Noordvoort op het zuidelijk deel strengere regels gelden dan op het noordelijke wordt door Provinciale Staten van Noord-Holland eigenlijk wel gek gevonden. Gedeputeerde Esther Rommel (VVD) zegt toe na te gaan hoe dit zit.

In de Statenvergadering gaf ze maandag al een voorschotje, met opsommen van elf instanties die bij het strandreservaat in Noordwijk en Zandvoort betrokken zijn. Daar zitten de provincies Noord- en Zuid-Holland dan niet eens bij. De Noord-Hollandse fractie van de Partij van de Dieren zwengelde de zaak met vijf andere fracties aan.

Noordvoort kwam in het nieuws vanwege het feit dat de gemeenten Noordwijk en Zandvoort de Formule-1-raceteams toestemming hadden verleend om, als er geen andere mogelijkheid was, over het strand van Noordwijk naar het circuit te pendelen. Dat idee hebben de organisatoren van de tocht inmiddels laten varen.

Een motie was voorbereid door de Partij van de Dieren, PvdA, D66, GroenLinks SP en ChristenUnie. Die werd echter niet ingediend maandag, omdat de gedeputeerde toegezegde uit te gaan zoeken hoe het zit. Het Noordwijkse deel van het strand is Natura-2000-gebied en het Zandvoortse, dus Noord-Hollandse, deel niet.

Gedeputeerde Rommel somde op dat behalve de twee gemeenten verder PWN, Rijkswaterstaat, Staatsbosbeheer, Hoogheemraadschap Rijnland, IVN, de Omgevingsdienst Hollands Midden, een groenbedrijf en twee vogelwerkgroepen bij natuurgebied Noordvoort betrokken zijn.

Zodat het haar wat tijd kost een en ander uit te zoeken. Daar toonden de indieners van de motie begript voor, zodat indienen van de motie even de ijskast in gaat.

Lees ook: In natuurgebied Noordvoort is de zeewind kapper van duindoorn en vlier

Meer nieuws uit Duin- en Bollenstreek

Ombudsman

Ombudsmannen Durk Geertsma & Ed Brouwer springen in de bres voor de consument.