Professorenwijk in Leiden vreest afname van groen en speelplekken

Het Roomburgerpark in warmere jaargetijden.
© archieffoto Taco van der Eb
Leiden

Bewonersvereniging Burgemeesters- en Professorenwijk vreest de verdere afname van speelplaatsen en de toch al spaarzame groene gebieden in de buurt.

In een brief aan de Leidse gemeenteraad staat: ’Wij constateren een tendens van schuiven met ruimte, waarbij de uitkomst van de optelsom van vierkante meters belangrijker lijkt dat de wensen van, en consequenties voor, de bewoners.’

Wooncontainers

Het bekendste en meest actuele voorbeeld is het grasveld aan de Verdamstraat. Een besluit daarover is weliswaar uitgesteld, maar als het aan de gemeente ligt, worden daar in het najaar zestien wooncontainers neergezet. Ook de mogelijke aanleg van een extra hockeyveld in het Roomburgerpark houdt de gemoederen bezig. En dan zijn er nog voorlopige plannen voor nieuwbouw aan de P.J. Blokstraat, de Verdamstraat (Colijn-locatie) en de Van Vollenhovenkade.

Nieuwe woningen voor ouderen en starters, daar is de wijkvereniging zeker niet op tegen. Maar het blijft onbekend hoe en waar de gemeente het verloren groen en speelgelegenheid gaat compenseren. Daar wil de bewonersorganisatie duidelijkheid over. Of de wijk die ook krijgt, wordt later dit voorjaar duidelijk.

Meer nieuws uit Leiden

Ombudsman

Ombudsmannen Durk Geertsma & Ed Brouwer springen in de bres voor de consument.