Noordwijkse ondernemers vragen gemeente om steun

Het toerisme in Noordwijk merkt aan alle kanten de economische gevolgen van het coronavirus.
© Archieffoto Hielco Kuipers
Noordwijk/Katwijk

De ondernemers in Noordwijk hebben in een brief het gemeentebestuur gevraagd maatregelen te nemen die het economisch leed als gevolg van het coronavirus enigszins kunnen verzachten. Zo vragen ze onder meer meer tijd voor de betaling van de gemeentelijke belastingen en om coulance bij de heffing van de toeristenbelasting.

De gevolgen van het coronavirus zijn volop merkbaar in Noordwijk. Bars en restaurants houden op last van de overheid de deuren gesloten, terwijl ook de verblijfsaccommodaties hard worden geraakt. ,,Bezettingsgraden in hotels, campings, bungalowparken en restaurants zijn dramatisch gedaald, annuleringen van verblijven domineren de communicatie en het einde lijkt nog niet in zicht’’, schrijft Stephan Stokkermans van de Noordwijkse afdeling van Koninklijke Horeca Nederland. ,,Immers, de Keukenhof heeft haar opening verplaatst en net zoals met de Dutch GP is afgelasting een serieuze dreiging. Daarnaast houden we als ondernemers rekening met (begrijpelijke) zwaardere landelijke overheidsmaatregelen om verdere verspreiding te voorkomen.’’

Toeleveranciers

In de brief aan het college van burgemeester en wethouders, die hij mede namens voorzitter Arjan van den Akker van de Noordwijkse Ondernemers Vereniging heeft opgesteld, spreekt Stokkermans over een enorme economische en sociale impact. ,,Het zijn niet alleen de bedrijven in de horeca en winkels die geraakt zijn. Het is de hele achterliggende keten van toeleveranciers als bakker, slager, visboer, touringcarbedrijf die geraakt wordt. Daarnaast zien we ook op de bedrijventerreinen en bij ESA/Estec de gevolgen van het coronavirus. Ongetwijfeld zal de gemeente Noordwijk ook de daling in parkeerinkomsten en toeristenbelasting gaan signaleren.’’

Stokkermans wijst erop dat de meeste horecabedrijven al werktijdverkorting voor het personeel hebben aangevraagd. ,,Daarnaast is er, door de abrupte en niet eerder voorgekomen omzetdaling, een serieuze cashflowproblematiek en is de dreiging van faillissementen reëel. Ook is de impact voor de vele seizoenmedewerkers, die normaliter nu aan het werk gaan, enorm.’’

Op korte termijn ziet Stokkermans geen verbetering optreden. Het toeristenseizoen komt dankzij de bloeiende bollenvelden doorgaans nu op gang, maar dat zal door het virus mogelijk juli worden. De congressen, een andere belangrijke inkomstenbron, zullen volgens Stokkermans op zijn vroegst in september weer gaan draaien.

Uitstel

Om die reden pleiten Stokkermans en Van den Akker voor ondersteuning door de gemeente. Uitstel van de betalingstermijn voor de gemeentelijke belastingen vormt een van de verzoeken. Nu moeten die bedragen voor 31 mei zijn overgemaakt. ,,Uitstel naar bijvoorbeeld 30 september zou voor veel ondernemers financiële ruimte bieden.’’

Coulance bij de toeristenbelasting is een ander verzoek. De gemeente berekent die afdracht op basis van 2019, maar dat was een normaal jaar. Vanwege het coronavirus wordt om een aangepaste berekening gevraagd. ,,U ondersteunt de hotels als u een lager percentage neemt en de betalingstermijn verschuift naar eind december.’’ Normaal moet de rekening eind september zijn voldaan.

Ook wordt gevraagd om het Noordwijkse bedrijfsleven in het komende jaar ’in de meest brede zin van het woord’ te ontzien bij verhogingen van de gemeentelijke belastingen. Daarnaast pleiten Stokkermans en Van den Akker voor extra fondsen voor Noordwijk Marketing. Daar kunnen dan extra promotiecampagnes van worden betaald zodra de vraag naar verblijfsaccommodaties weer aantrekt.

Katwijk

Een dorp zuidelijker, in Katwijk, zijn vergelijkbare geluiden te horen. Ook daar wordt gewezen op de grote gevolgen voor veel strandtenten, restaurants en cafés. Voor de VVD aanleiding ervoor te pleiten dat ’ondernemers zo snel mogelijk uitstel krijgen van de betaling van alle lokale belastingen’. Fractievoorzitter Toon Stegmann: ,,Het zou al helpen als ondernemers bijvoorbeeld een half jaar uitstel krijgen vanuit de gemeente voor het betalen van deze belastingen. Later kunnen we kijken welke aanvullende maatregelen we kunnen nemen, zoals het niet heffen van toeristenbelasting in 2020 of een royale korting op de ozb.”

Meer nieuws uit Duin- en Bollenstreek

Ombudsman

Ombudsmannen Durk Geertsma & Ed Brouwer springen in de bres voor de consument.