Premium

Alrijne bereidt zich voor op massale toestroom: ’Al veel geleerd van Italië en Brabant’

Alrijne bereidt zich voor op massale toestroom: ’Al veel geleerd van Italië en Brabant’
Peter Jue en Karen Heemstra in een isolatiekamer: ,,De saamhorigheid is groot in het ziekenhuis.’’
© Foto Alrijne
Leiderdorp

Alrijne Ziekenhuis heeft alle niet-spoedeisende zorg afgezegd. Zo is er nog de tijd om zich voor te bereiden op een mogelijke grote toestroom van coronapatiënten. ,,Onze dokters staan regelmatig in contact met collega’s in Italië en ook in Brabant’’, zegt lid van de raad van bestuur Peter Jue. ,,Hierdoor kunnen wij ons beter voorbereiden op de piek die komen gaat.’’ Een gesprek met Jue en arts-microbioloog Karen Heemstra die is gespecialiseerd in infectiepreventie. Telefonisch weliswaar, want in verband met infectiegevaar wil het ziekenhuis zo weinig mogelijk mensen van buiten in het ziekenhuis.

Afgelopen zaterdag besloten jullie nog een deel van de zorg die niet spoedeisend is, af te zeggen. Een dag later was het besluit om alles te annuleren. Waarom?

Jue: ,,We kregen veel signalen uit het zuiden dat de epidemie zich verder ging uitbreiden. We wilden daarom aan de slag met het treffen van maatregelen. Er valt zo ongelooflijk veel te regelen. Zo gaat het aantal intensive-carebedden van tien naar achttien. Meer kan eventueel, maar de beschikking over beademingsapparatuur is de beperkende factor.

Heemstra: ,,En ook zijn we aan de slag gegaan met de inrichting van de spoedeisende hulp. We hebben nu twee ingangen: een voor patiënten met luchtwegklachten die duiden op een mogelijke coronabesmetting. En een voor de andere patiënten. Die twee groepen worden dus strikt van elkaar gescheiden. Ruimtes van de huisartsenpost en de fysiotherapie hebben we ervoor vrijgemaakt.’’

Hebben jullie ook al aan een tent gedacht waar mogelijke coronapatiënten worden onderzocht?

Jue: ,,Wel aan gedacht, maar we hebben nu alles inpandig kunnen organiseren. We willen mensen liever niet in de kou onderzoeken. Mocht het probleem groter worden, dan kunnen we het altijd nog overwegen.’’

Wat doen nu de artsen en andere zorgmedewerkers die zich doorgaans met niet-spoedeisende zorg bezighouden?

Jue: ,,Een deel van het operatiepersoneel wordt omgeschoold voor de Intensive Care. Deze tientallen medewerkers zijn het al gewend om met beademingsapparatuur om te gaan. De overige paar honderd mensen werken op andere functies, zoals op de overbelaste afdelingen communicatie en infectiepreventie. Of ze houden zich beschikbaar voor de zorg, voor als het echt nodig is.’’

Heemstra: ,,Het landelijk beleid is er nu op gericht om overbelasting van de zorg te voorkomen. We hopen dat dit beleid zijn uitwerking krijgt zodat we iedereen de zorg kunnen leveren die ze nodig hebben.’’

Medewerkers kunnen zelf ook ziek worden?

Heemstra: ,,Tot nu toe hebben we geen hoger ziekteverzuim dan anders. Een paar medewerkers hebben het coronavirus, maar zij zijn daarmee niet in het ziekenhuis geweest. Zij zitten thuis in quarantaine.’’

Jue: ,,We hebben nog voldoende beschermingsmateriaal. Is het op, dan wordt het landelijk aangevuld. Daar is wel een zorg of de voorraad voldoende zal zijn. Het hangt er helemaal vanaf hoeveel patiënten we gaan krijgen.’’

Mogen medewerkers nog met verlof?

Jue: ,,We hebben iedereen gevraagd zich beschikbaar te houden en niet op vakantie te gaan. Daar wordt massaal gehoor aan gegeven. De saamhorigheid is groot in het ziekenhuis. De sfeer is goed en iedereen is heel gemotiveerd om dit probleem met elkaar het hoofd te gaan bieden.’’

Hoe voorkom je dat medewerkers overwerkt raken, zoals je ze op tv ziet?

Jue: ,,Iedereen werkt in vaste teams die elkaar aflossen. Wie in een bepaalde periode heeft gewerkt, kan daarna uitrusten.’’

Heemstra: ,,Dit is ook een reden waarom we de electieve (niet spoedeisende) zorg hebben afgeschaald. Zo houden we voldoende medewerkers over die kunnen bijspringen als dat nodig is.’’

Hoeveel corona patiënten zijn er nu in Alrijne?

Heemstra: ,,Op dit moment drie. Ze liggen niet op de IC, maar in een eenpersoonskamer met onderdruk, waardoor het virus zich niet buiten de kamer kan verspreiden.’’

Is het denkbaar dat er een leeftijdsgrens komt waarboven patiënten niet meer behandeld worden, zoals in Italië al het geval is?

Heemstra: ,,We hopen dat dit niet nodig is door de maatregelen die we al hebben kunnen treffen. We staan daarom ook achter het beleid van de overheid. Er is hier nog nagegaan of er behoefte is aan opvang van kinderen van collega’s zodat ze zich daarover geen zorgen hoeven te maken. Het merendeel bleek zelf al voor een oplossing gezorgd te hebben.’’

Tenslotte: hebben jullie nog een advies voor mensen die denken dat ze corona hebben?

Jue: ,,Neem alle adviezen rond corona serieus. Raadpleeg bij klachten het internet en kijk of je aan de voorwaarden voldoet voordat je een huisarts belt. Zo ja, dan bepaalt deze dokter of er een ziekenhuisopname nodig is. Ik zou iedereen op het hart willen drukken om niet onze Spoedeisende Hulp te bellen. Die is al overbelast door de vele telefoontjes.’’

Meer over corona in deze regio:

Volg hier het liveblog over corona.

We houden een interactieve kaart bij met coronabesmettingen.

Hier vindt u meer artikelen over corona uit het Leidsch Dagblad.

Meer nieuws uit Leiden

Ombudsman

Ombudsmannen Durk Geertsma & Ed Brouwer springen in de bres voor de consument.