Premium

Stichting Huurdersbelangen Noordwijk ziet af van appel bij minister

Stichting Huurdersbelangen Noordwijk ziet af van appel bij minister
De nieuwbouwwijk Offem Zuid waar ook een deel van de sociale woningbouw wordt gerealiseerd.
© Foto Hielco Kuipers
Noordwijk

Hoewel de Stichting Huurdersbelangen Noordwijk (SHN) uiterst ontevreden is over de voortgang van sociale woningbouw in Noordwijk, doet deze belangenvereniging geen appel op de minister Stientje van Veldhoven (Milieu en Wonen).

„Onze zorg over het tempo waarin nieuwe sociale huurwoningen worden gebouwd heeft ruimschoots aandacht gekregen. Wij verwachten niet dat de minister dit tempo door een aanwijzing gaat versnellen”, laat de SHN-voorzitter Bernard Koëter in een brief aan het gemeentebestuur weten.

De aandacht waar Koëter op doelt, is het bericht van enkele weken geleden waarin SHN aankondigde geen handtekening te zetten onder de prestatieafspraken. Dat is een document waarin woningcorporatie, gemeente en huurdersorganisaties vastleggen hoeveel en wat voor soort huizen er in Noordwijk moeten worden gebouwd.

Aanleiding om niet te tekenen was de beslissing van het huidige college om Bronsgeest, vanwege de hoogwaardige bollengrond in het gebied, niet volledig te bebouwen. Daardoor komen in de geplande nieuwbouwwijk grenzend aan de Van Berckelweg en Gooweg geen 660 woningen, maar zo’n 280. Omdat daarmee ook de bouw van sociale huurhuizen drastisch zou stagneren, weigerde SHN een handtekening te zetten onder de prestatieafspraken. „Enerzijds om een politiek signaal af te geven, anderzijds om ook aan de huurders duidelijk te maken dat we kritisch zijn”, liet Koëter enkele weken terug nog weten.

Toch hebben de drie partijen afgesproken met elkaar in overleg te blijven. De focus komt daarbij vooral te liggen op de bouwstroom in de eerste twee jaar. „Elke planning wordt hoe verder je weggaat in tijd onbetrouwbaarder. Door tal van factoren – stikstof, corona, inspraakprocedures - wordt die dan niet gehaald. De woningstichting gaat nu een planning opstellen en probeert zich daar dan zo goed mogelijk aan te houden. Minutieus worden de stappen in kaart gebracht en aangegeven waar mogelijke knelpunten liggen en hoe die dan kunnen worden opgelost”, zegt Koëter. Hij noemt het een werkwijze die het ’proberen waard is’.

„De oorspronkelijke planning van de vorige prestatieafspraken zullen we hoogstwaarschijnlijk niet halen. Dat moeten we accepteren”, stelt de SHN-voorzitter tot zijn teleurstelling vast. Die afspraken voorzagen in de bouw van 600 sociale huurwoningen tot 2027. „We mogen blij zijn als er dan 300 of 400 staan. Met het Northgoterrein, het Julianahofje en Offem Zuid zitten er voor de korte termijn een aantal dingen in de pijplijn. Daarna komen pas de Achterweg en de afgeslankte plannen van Bronsgeest in beeld.”

Dat het college in de woonvisie die nu wordt opgesteld uitgaat van dertig procent sociale huurwoningen noemt Koëter een verbetering. Tot nu toe zat in die dertig procent ook nog een fors deel sociale koop. „Maar volgens de woonvisie zijn tot 2030 in de hele gemeente Noordwijk 1140 sociale huurhuizen nodig. En dan is daarbij nog geen rekening gehouden dat een deel van de sociale woningen in een duurdere categorie hoort en moet worden afgestoten. Ik denk dat je dan op een behoefte van 1400 huizen uitkomt. Met dertig procent sociaal ga je dat dus niet halen. Ik vind dat het veertig procent moet worden.”

Meer nieuws uit Duin- en Bollenstreek

Ombudsman

Ombudsmannen Durk Geertsma & Ed Brouwer springen in de bres voor de consument.