Premium

Noord-Hollandse gedeputeerde Jeroen Olthof: ’Voor deze Duinpolderweg is gewoon geen draagvlak’

1/2
Haarlem

Gedeputeerde Jeroen Olthof begrijpt de reacties op het stoppen met de Duinpolderweg heel goed. ,,Als je na heel lang praten eindelijk voor een oplossing staat en een van de partijen stopt er op dat moment mee, dan begrijp ik best dat daar - en dan zeg ik het maar heel voorzichtig - teleurstelling over is’’, zegt de provinciebestuurder. Vorige week kwam hij met zijn die boodschap dat Noord-Holland definitief de stekker uit de Duinpolderweg trekt.

Maar aan de andere kant: zo heel erg verrassend kan het niet zijn geweest, vindt Olthof. De nieuwe coalitie in Haarlem besloot immers vorig jaar al alleen geld te reserveren voor de verbreding van de Nieuwe Bennebroekerweg en het hele project opnieuw te gaan bekijken vanuit het Noord-Hollandse belang.

Politieke werkelijkheid

En ook dat was een logische stap, vindt hij: ,,Als je na de verkiezingen andere politieke verhoudingen krijgt, dan verandert dat ook de politieke werkelijkheid. In de vorige periode is het in Noord-Holland vooral een bestuurlijk proces geweest, waarbij naast de middenvariant en de zuidvariant nog allerlei andere varianten zijn bekeken. Maar ook toen al waren er van verschillende partijen best wat kanttekeningen bij de middenvariant. In Haarlemmermeer, maar ook in Provinciale Staten. Als dan bij de verkiezingen de politieke verhoudingen gaan schuiven, dan ga je kijken: oké, wat kunnen we heroverwegen en wat niet. Hier hebben we gekeken: de middenvariant had bij een aantal partijen die nu in het college zitten geen draagvlak. Dan ga je kijken: kunnen we hier onderuit? En ja, dat kan mits dat democratische legitimiteit krijgt en wordt onderbouwd.’’

En dat gaat gebeuren: Gedeputeerde Staten (GS) gaan het besluit voorleggen aan Provinciale Staten (PS), waar in de vorige periode overigens (ook) al geen meerderheid te vinden was voor de middenvariant. Maar in tegenstelling tot Zuid-Holland hadden PS in Noord-Holland besloten de Duinpolderweg over te laten aan GS. Dat betekent ook dat er in Haarlem ook nooit een formeel besluit van PS over het project is genomen. Dat gaat er nu wel komen, al is dat niet het besluit dat ze aan de andere kant van de provinciegrens hadden willen zien.

Draagvlak

Maar is dat ondemocratisch of onfatsoenlijk? Nee, vindt Olthof: ,,De variant die er nu ligt, daar is gewoon geen draagvlak voor in PS. Dat is er ook niet in de gemeenteraad van Haarlemmermeer en bij de verschillende dorpsraden hebben we ook hele wisselende geluiden opgehaald. Dan kun je met zijn allen nog heel lang doorgaan – wat in het verleden ook gebeurd is – en nog een keer naar alternatieven gaan kijken. Maar wij hebben nu gezegd: oké, laten we nu maar duidelijkheid geven. En zo heel uitzonderlijk is het bestuurlijk nou ook weer niet. Landelijk zie je ook wel dat er afspraken worden gemaakt die een volgende periode op basis van een andere afweging weer van tafel gaan..’’

Daar komt nog het belang van woningbouw bij. ,,We kunnen nog wel een keer gaan kijken wat er dan wel kan, maar al die tijd worden er geen woningen gebouwd. Dit besluit is er niet alleen om andere partijen duidelijkheid te verschaffen, maar ook om door te kunnen gaan met de belangrijke woningbouwopgaven die er liggen.’’ Bij Hoofddorp moeten immers nog vele duizenden woningen worden gebouwd en de Nieuwe Bennebroekerweg is daarbij de hoofdontsluitingsweg.

Kop koffie

Dat wil niet zeggen dat Noord-Holland de deur nu voor alles op slot gooit. De nieuwe snelbus Noordwijk-Schiphol staat voor de provincie niet ter discussie. En er moet wel iets gebeuren voor de bereikbaarheid van de Bollenstreek, vindt ook Olthof. ,,Als daar aan de zuidkant initiatieven voor komen, dan willen we best kijken of we daar een bijdrage kunnen leveren, maar we gaan zelf actief niets meer doen.’’ De Poelweg is daarbij overigens voor Noord-Holland niet bespreekbaar, zegt Olthof. Hoe de geplande grootschalige woningbouw bij Lisserbroek dan wel ontsloten moet worden, daar gaat hij de komende tijd met name met Haarlemmermeer om tafel zitten.

De boosheid in Zuid-Holland en de Bollenstreek is heel groot. Maakt het besluit over de Duinpolderweg verdere samenwerking eigenlijk nog wel mogelijk? ,,Ik hoop dat als we dit hebben afgerond, er ruimte gaat ontstaan om samen een keer een kop koffie te drinken en naar de toekomst te kijken. Ik ga er mijn best voor doen en ik sta er zeker open voor. Ik hoop ook mijn collega’s aan de zuidkant. Maar dat zal de tijd moeten leren.’’

Meer nieuws uit Duin- en Bollenstreek

Ombudsman

Ombudsmannen Durk Geertsma & Ed Brouwer springen in de bres voor de consument.