Premium

Het Meermanshof in Leiden krijgt een flinke opknapbeurt

Het Meermanshof in Leiden krijgt een flinke opknapbeurt
Leiden

Het Meermanshof aan de Oude Vest in Leiden kampt met problemen met de waterhuishouding en krijgt daarom een flinke opknapbeurt. Eind dit jaar hoopt het stichtingsbestuur te kunnen beginnen met de werkzaamheden, die ongeveer een jaar gaan duren.

Het binnenhof van van het rijksmonument, dat voluit Hof Meermansburg heet en gebouwd is tussen 1680 en 1683, wordt volledig gerestaureerd. De bestrating, de waterpomp, de riolering en de waterkelders vertonen ernstige gebreken. Meermanshof heeft inmiddels de vergunning binnen om aan die problematiek een eind te maken.

Door de overvloedige regenval deze winter kwamen de problemen aan de oppervlakte. Water stroomde verschillende huisjes in. ,,Achterstallig onderhoud’’, noemt rentmeester Frits van Oosten het. ,,De straat loopt verkeerd af door verzakkingen.’’ Eind jaren zeventig van de vorige eeuw zijn er voor het laatst grootschalig onderhoudswerkzaamheden aan het binnenterrein uitgevoerd.

Bureau Veldman Rietbroek architecten stelde een restauratieplan op en maakte daarbij gebruik van door Erfgoed Leiden en omstreken gemaakte foto’s van de waterkelders. ’Uit de foto’s blijkt dat deze in matige tot redelijke staat zijn. Er zitten diverse scheuren in de keldermuren, het voegwerk is soms in matige staat. Bij een van de kelders is het gewelf deels ingezakt’, blijkt uit hun rapportage. Van Oosten: ,,Maar gezien de leeftijd, de gewelven zijn 340 jaar oud, zijn ze in heel goede staat.’’ Daarnaast is het rioleringssysteem verouderd en verzakt, en treden er regelmatig verstoppingen op. De gemetselde tuinmuurtjes vertonen veel scheuren en zijn enigszins verzakt. Het voegwerk is over het algemeen in slechte staat.

Klinkerstraatwerk

Het plan heeft betrekking op de restauratie van alle tuinmuurtjes, het klinkerstraatwerk, de hardstenen waterpomp met de vier naastgelegen overwelfde waterkelders, de schoon- en vuilwaterrioleringen en de lantaarns.

De bedoeling is om alles in een keer aan te pakken, zonder dat de toegankelijkheid in gevaar komt, zegt Van Oosten. ,,Als we de boel dicht gooien, zou het in drie, vier maanden lukken, maar dat kan niet. Toegankelijkheid staat voorop.’’

Voor het restaureren van de waterpomp ontving de stichting subsidie van het Prins Bernhard cultuurfonds. Voor een aparte drinkwaterleiding hoopt Meermanshof op Dunea. Het is nog niet helemaal duidelijk of er een gescheiden watersysteem tussen de kelders naar de pomp is voor schoon hemel- en vuil grondwater. ,,Met Dunea als sponsor kunnen we daar onderscheid in maken. Voorts kijken we of een bierbrouwer geïnteresseerd is in het opgevangen regenwater. Een van de vier kelders is apart voor regenwater. Dat gaat om duizenden liters.’’

De helft van de geraamde kosten - ongeveer 4,5 ton - denkt Van Oosten te ontvangen in de vorm van een subsidie van de provincie Zuid-Holland.

Verduurzaming

De stichting was eind 2018 al begonnen met de complete verduurzaming van Meermanshof. Inmiddels zijn elf van de dertig huisjes op de toekomst voorbereid. ,,De bewoners die het hebben laten doen, zijn zeer content met het resultaat en hoe het gegaan is’’, aldus Van Oosten.

De overige 19 huisjes moeten ook worden ’aangepakt’, maar niet alle bewoners zijn er voorstander van. ,,Maar de verwachting is dat de steun zal groeien als ze allemaal zien hoe veel comfort het brengt. We gaan rustig door, want een paar keer per jaar komt er wel eentje leeg te staan.’’

Meer nieuws uit Leiden

Ombudsman

Ombudsmannen Durk Geertsma & Ed Brouwer springen in de bres voor de consument.