Premium

Groot onderzoek naar armoede in Katwijk: problemen beter en eerder in het zicht krijgen

Groot onderzoek naar armoede in Katwijk: problemen beter en eerder in het zicht krijgen
Katwijk

Met een groot onderzoek onder de inwoners maakt de gemeente Katwijk een begin met het nieuwe armoedebeleid.

Het gemeentebestuur schoof dat vorig jaar vanwege een overvolle agenda voor zich uit, niet wetend hoe actueel het onderwerp in 2020 zou worden. Twee pijlers onder de lokale economie - sierteelt en toerisme - worden door de coronacrisis hard geraakt, waardoor de vrijwilligers van schuldhulporganisatie Grip op de Knip het flink drukker krijgen.

Armoede was toch al een probleem in Katwijk, uit schaamte grotendeels ongrijpbaar en onzichtbaar. Volgens officiële cijfers van de gemeente had voor de crisis vijftien procent van de volwassenen moeite om rond te komen.

Grip op de Knip, dat desondanks slechts tachtig keer per jaar een aanmelding kreeg, drong er bij de gemeente nadrukkelijk op aan om de problemen beter en vooral ook eerder in kaart te gaan brengen. Dat is nu ook de achterliggende gedachte van het nieuwe armoedebeleid. Armoede wordt nu nog te vaak niet of te laat gezien, stelt de gemeente, waardoor de problemen vaak al onnodig uit de hand zijn gelopen.

De ernst van dat probleem kan volgens Katwijk niet worden onderschat: in het nieuwe plan staat letterlijk dat armoede vaak van generatie op generatie wordt doorgegeven en grote nadelige effecten heeft op de gezondheid van die inwoners.

Dat patroon kan volgens het gemeentebestuur alleen worden doorbroken met een samenhangende aanpak, waar alle denkbare partijen aan bijdragen: maatschappelijke organisaties, wijkteams, scholen, kerken, huisartsen, verzekeraars, energieleveranciers en de woningcorporatie. Die laatste, Dunavie, is daar op eigen initiatief al mee bezig en wil dit jaar nul huisuitzettingen doen op basis van huurachterstanden.

Om alle inwoners die dat nodig hebben ’vroegtijdig en op een laagdrempelige manier gebruik te laten maken van de regelingen en voorzieningen’ wil de gemeente eerst het huidige aanbod kritisch onder de loep nemen en bekijken waar aanvullingen nodig zijn. Vooral op basis van de ervaringen van de inwoners zelf. ’De contacten worden gelegd door professionals die de wijk en de inwoners goed kennen. Daarnaast worden sleutelfiguren in bepaalde wijken ingezet.’

Onderdeel van het nieuwe armoedebeleid is mogelijk de oprichting van een Stichting Urgente Noden, naar Leids voorbeeld. Dat is een professionele organisatie die met het geld van fondsen gezinnen met problematische schulden binnen een dag aan maximaal 750 euro kan helpen, bijvoorbeeld als de wasmachine stukgaat. Grip op de Knip en de gemeenteraad pleiten daarvoor.

Afgelopen najaar opende Katwijk een digitaal loket voor inwoners met financiële problemen. Via startpuntgeldzaken.nl/katwijk kunnen zij gratis en anoniem advies inwinnen, en worden zij indien nodig doorverwezen naar Grip op de Knip.

Meer nieuws uit Duin- en Bollenstreek

Ombudsman

Ombudsmannen Durk Geertsma & Ed Brouwer springen in de bres voor de consument.