Premium

Provincie werkt niet mee aan uitbreidingswensen van Alphen aan den Rijn

Provincie werkt niet mee aan uitbreidingswensen van Alphen aan den Rijn
Gnephoek
© archieffoto
Alphen aan den Rijn

De provincie werkt niet mee aan uitbreidingsplannen van Alphen aan den Rijn, in de polders ten noorden van de stad.

Gedeputeerde staten van Zuid-Holland laten burgemeester en wethouders per brief weten dat ’uitleg’ van de gemeente niet nodig is. Tot 2030 heeft Alphen aan den Rijn ’voldoende binnenstedelijke mogelijkheden’ om in de lokale woningbehoefte te voorzien, menen GS.

Wethouder Gerard van As (woningbouw/Nieuw Elan) hoopt al tijden op provinciale toestemming voor woningbouw ten noorden van de Heuvelweg en in de Gnephoekpolder. Volgens hem raken de mogelijkheden om binnen bestaande stadsgrenzen te bouwen, de komende jaren snel op.

Zelfs als de gemeente rekening houdt met dertig procent aan ’planuitval’ heeft Alphen-stad nog voldoende bouwplekken, stellen GS. Alphen heeft tot 2030 behoefte aan 3.800 nieuwe woningen en een woningbouwprogramma dat daar ruim boven ligt: 4.500 nieuwe woningen. Het ruime woningbouwprogramma is mede te danken aan een vorig jaar gehouden speurtocht naar ’onorthodoxe’ binnenstedelijke woningbouwlocaties. Die speurtocht heeft twintig nieuwe bouwplekken opgeleverd, met ruimte voor in totaal circa 2.000 woningen.

Groene Hart

GS willen dat Alphen zijn uiterste best doet om alle (nieuwe) binnenstedelijke locaties eerst te ontwikkelen en bieden daarbij ook hun hulp aan. Dat past bij de provinciale verstedelijkingsstrategie, die gebaseerd is op zo veel mogelijk binnenstedelijk bouwen. ’Wij willen dat bij nieuwbouw de bestaande ruimte slimmer wordt benut en dat bij voorkeur wordt gebouwd binnen bewoond gebied op locaties die goed bereikbaar zijn per openbaar vervoer, fiets en auto. Hierbij kijken we ook naar mogelijkheden voor functiemenging op verouderde bedrijventerreinen. Waardevolle landschappen, zoals het Groene Hart, willen wij zoveel mogelijk sparen.’

De provincie is al jaren voorstander van binnenstedelijk bouwen en het zo veel mogelijk open houden van polders, maar Van As had vorig jaar zijn hoop gevestigd op een nieuw provinciebestuur, met mogelijk ook nieuw beleid. De nieuwe coalitie van VVD, Christenunie/SGP, Groenlinks , PvdA en CDA heeft echter nog steeds een voorkeur voor binnenstedelijk bouwen.

Dat Van As meerdere keren in de media zijn ongenoegen heeft geuit over het gebrek aan medewerking van de provincie, valt slecht bij GS. ’Wij betreuren het dat wij in de media hebben moeten vernemen dat de provincie als rigide wordt bestempeld’.

Na het verschijnen van de nieuwe woningbehoeftecijfers, eind 2021 of begin 2022, kan Alphen opnieuw zijn uitbreidingswensen indienen. Voor die tijd werkt de provincie in elk geval niet mee aan voorbereidingen voor woningbouw in de Gnephoek en ten noorden van de Heuvelweg.

Meer nieuws uit Leiden

Ombudsman

Ombudsmannen Durk Geertsma & Ed Brouwer springen in de bres voor de consument.