Zuid-Holland gaat inspreken bij Provinciale Staten Noord-Holland

Tegen de Duinpolderweg is op veel plekken veel weerstand geweest.© archieffoto

Sjaak Smakman
Den Haag

Het besluit van Gedeputeerde Staten (GS) van Noord-Holland om de stekker uit het Duinpolderwegproject te trekken, brengt de woningbouw en economische ontwikkeling in de Bollenstreek en Haarlemmermeer in gevaar. Dat stellen GS van Zuid-Holland in een boze brief aan hun collega’s in Haarlem. Ze gaan daarom de tamelijk unieke stap nemen om in te spreken bij provinciale staten (PS) van Noord-Holland, in de hoop dat die het dagelijks bestuur van de provincie terugfluiten.

Die kans krijgen de Zuid-Hollanders wellicht op 20 april, als het besluit om alleen nog de Nieuwe Bennebroekerweg te verdubbelen op de agenda staat van de Noord-Hollandse commissie ruimte en mobiliteit. Ook Noord-Holland gaat dan via internet vergaderen en het is nog even afwachten of en hoe inspraak daarbij geregeld kan worden.

De kans dat provinciale staten GS gaan terugfluiten, lijkt niet heel groot. Voor het huidige pakket was de afgelopen jaren geen meerderheid, en die is er nog steeds niet. Daarnaast hebben de Staten in Noord-Holland eerder GS alle ruimte gegeven om een besluit te nemen.

De boosheid in Den Haag is groot, blijkt nog eens uit de brief. GS in Haarlem willen naast de verdubbeling van de Nieuwe Bennebroekerweg, waarover eind dit jaar concrete afspraken met Haarlemmermeer moeten liggen, ook blijven meewerken aan de nieuwe snelbus tussen Noordwijk en Schiphol en aan betere fietsverbindingen. Voor dat laatste is door alle partijen 25 miljoen gereserveerd.

Maar ook voor het autoverkeer zijn dringend maatregelen nodig, aldus GS van Zuid-Holland. Na meer dan tien jaar onderhandelen lag er een pakket maatregelen waar ook Noord-Holland mee heeft ingestemd, herhalen GS nog eens. Ze wijzen er ook op dat de Haarlemse collega’s tot nu toe niet goed hebben uitgelegd waarom ze die afspraken niet meer willen nakomen.

In Den Haag zien ze nog wel een muizengaatje: in het Noord-Hollandse coalitieakkoord staat namelijk dat ’deze collegeperiode’ geen geld wordt uitgetrokken voor de Duinpolderweg. Maar dat betekent niet dat we niet kunnen afspreken dat in de volgende collegeperiode vanaf 2024 wel gewoon geld voor de rest van het project op tafel komt, opperen GS van Zuid-Holland.

Meer nieuws uit Duin- en Bollenstreek

Net Binnen

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.