Controle op verplichte energiebesparing bij bedrijven is onder de maat

© Archieffoto
Voorschoten/Oegstgeest

Gemeenten in de regio schieten tekort bij de controle op de energiebesparingsplicht voor bedrijven.

Dat blijkt uit onderzoek van de rekenkamercommissie van de gemeenten Voorschoten, Oegstgeest, Wassenaar en Leidschendam-Voorburg. Hoewel de commissie alleen keek naar de praktijk bij de vier gemeenten, zijn de conclusies algemener omdat de gemeenten de controle hebben uitbesteed aan de omgevingsdiensten Haaglanden en West-Holland. Die laatste omgevingsdienst is actief in de Leidse regio, de Alphense regio en de Duin en Bollenstreek.

De energiebesparingsplicht houdt in dat bedrijven die meer dan 25.000 kuub gas of 50.000 kWh elektriciteit per jaar gebruiken, verplicht zijn om alle energiebesparende maatregelen te nemen die zichzelf binnen vijf jaar terug verdienen. Die wettelijke verplichting bestaat al sinds 1993.

De omgevingsdiensten controleren mondjesmaat. Gemiddeld worden bedrijven in Haaglanden of West-Holland voor wie de verplichting geldt eens in de vijftien tot twintig jaar bezocht. Daarbij moet worden aangetekend dat gemeenten niet precies weten voor welke bedrijven de plicht geldt, omdat de netbeheerders geen gebruiksgegevens verstrekken.

Wanneer blijkt dat een ondernemer de boel niet op orde heeft, worden er afspraken gemaakt. Maar of de afspraken worden nagekomen, wordt vervolgens niet gecontroleerd, laat staan dat er dwangsommen worden opgelegd om de verplichte maatregelen daadwerkelijk af te dwingen.

Stimuleren

De omgevingsdienst West-Holland geeft aan te overwegen om in de toekomst wel de soort zware middelen te willen gaan gebruiken. Haaglanden wil zich blijven beperken tot het stimuleren van goed gedrag.

Vanuit de gemeenten worden de omgevingsdiensten ook niet aangespoord om harder te lopen. Er is sowieso weinig aandacht voor het werken van de diensten. In Voorschoten wordt de raad nog net aan geïnformeerd over het jaarplan van de omgevingsdienst, in Oegstgeest is zelfs dat niet het geval.

Volgens de rekenkamercommissie is het zonde dat er hier zo weinig werk wordt gemaakt van de energiebesparingsplicht. ’Ervaringen elders laten zien dat handhaving van de energiebesparingsplicht een effectieve methode is om het energiegebruik van bedrijven en instellingen te verminderen’, schrijft de commissie in haar aanbiedingsbrief aan de gemeenteraden. De commissie adviseert de politiek om meer aandacht te besteden aan het onderwerp.

Meer nieuws uit Leiden

Ombudsman

Ombudsmannen Durk Geertsma & Ed Brouwer springen in de bres voor de consument.