’Belang van personeel Tata Steel is ook legitiem’ | Opinie FNV Tata Steel

’Wij willen een lans breken voor de 9.000 mensen die werken bij Tata Steel’
© Foto ANP
IJmuiden

Het belang van Tata Steel voor de mensen die er werken mag niet worden onderschat, vinden Gerrit Idema (voorzitter van de Bedrijfsgroep afdeling FNV Tata Steel) en Roel Berghuis (vakbondsbestuurder voor FNV Tata Steel)

’We laten ons bedrijf niet kapot maken’, staat op het spandoek bij de bedrijfspoort van Tata Steel. Dat is een gevoel dat bij werknemers sterk leeft en wat wij van de FNV goed begrijpen.

Wij willen een lans breken voor de 9.000 mensen die werken bij Tata Steel en de 35.000 die daar voor hun broodwinning afhankelijk van zijn. Zonder de omliggende buren en hun zorgen uit het oog te verliezen. Want alleen door samenwerking kom je een stap verder.

In de Plus-bijlage van 25 april lazen wij het opinieartikel van Antoinette Verbrugge. Soortgelijke berichten worden ook door Stichting IJmondig gepubliceerd. Zij hebben zich opgeworpen als ’redders’ van Wijk aan Zee. Een nobel streven. Maar wij vragen ons af waarom de belangen van vele inwoners van de IJmond die bij Tata Steel werken en een vak uitoefenen worden afgedaan als niet van deze tijd. De werknemers hebben evenveel bestaansrecht, hun belangen zijn net zo legitiem. Het vraagstuk van het milieu verdient een goed antwoord, voor alle inwoners van de IJmond en geheel Noord-Holland.

Veranderen kost tijd

Wij willen niets goed praten over de milieubelasting die er voor de inwoners rond Tata Steel is. En al helemaal niet de last van grafietregens bagatelliseren. Daar heeft de directie veel te laat op ingegrepen en te laat toegegeven.

Maar Tata Steel is aan het investeren en zodra de beperkingen van de coronacrisis toestaan dat buitenlandse leveranciers het terrein kunnen bereiken, wordt kort daarna een hal geopend voor het verwerken van het zogeheten ROZA-slak. Veranderen kost tijd, het kost aanpassing, het kost inzet. Als we dat doen door samen te werken, is de weg beter begaanbaar en daarmee minder tijdrovend. En dat is in ons aller belang.

Tata Steel behoort wereldwijd tot de top van de meest duurzame staalfabrieken. Tata Steel IJmuiden levert een belangrijke bijdrage aan de economische waarde in Noord-Holland en in Nederland. Er werken 9.000 mensen, 35.000 mensen in de regio danken indirect hun baan aan Tata Steel. In de regio zijn 3.000 werkgevers die leveren aan het bedrijf. De omzet bedraagt 5 miljard en 2,9 miljard toegevoegde waarde aan de Nederlandse economie.

Er wordt ontwikkeld, kennis opgebouwd en doorgegeven. 350 leerlingen zijn momenteel bezig met een opleiding voor niveau mbo-3. De opleidingen procestechniek, elektrotechniek en werktuigbouw worden als toonaangevende opleidingen in Nederland gezien. Er wordt samengewerkt met bedrijven, overheden en onderwijsinstellingen aan het versterken en promoten van technisch onderwijs. Toch is er te weinig en te laat geïnvesteerd in de noodzakelijke innovatie.

In 2007 is ’IJmuiden’ overgenomen door Tata Steel. Na het ongelukkig huwelijk tussen Hoogovens en British Steel in Corus dreigt opnieuw een moeizaam huwelijk in Europees verband. De winsten die in ’IJmuiden’ zijn gemaakt werden jarenlang afgegeven aan zieltogende staalbedrijven in Engeland. De werknemers in IJmuiden accepteren dat niet langer.

Zo heeft ’IJmuiden’ de dure overnamekosten zelf betaald. ’IJmuiden’ werd van technologisch koploper volger. De strategie van schaalvergroting is mislukt en staalbedrijven in bijvoorbeeld Zweden en Oostenrijk zijn gewoon zelfstandig gebleven met een goede marktpositie.

Iedereen in ’IJmuiden’ weet dat de CO2-uitstoot drastisch naar beneden moet en dat dit in essentie de toekomst van Tata Steel IJmuiden bepaalt. Als vakbond met ruim 4.000 leden bij Tata Steel kijken wij naar die toekomst. We zouden aan het Tata Steel-terrein het karakter kunnen geven van een industriecomplex nieuwe stijl. Waar gewerkt wordt aan een solide duurzame toekomst. Waar alle huidige werknemers ook aan meedoen.

CO2 neutraal produceren van staal door een koppeling aan chemische verwerking van CO2 in nieuw te bouwen technische installaties moet mogelijk zijn. Het creëren van een innovatieve groene thuisbasis voor de Nederlandse maakindustrie door bijvoorbeeld het faciliteren van nieuwe (jonge) ondernemers. Gebruikmakend van de faciliteiten zoals onderwijs en onderzoek, van bedrijfsschool tot universiteit.

Van de goede logistieke infrastructuur met een goed vergunningenstelsel. Voor het behoud van een elementair product als staal – en een versnelling in het drastisch terugbrengen van CO2 – is steun van de overheid nodig. Maar ook de steun van de lokale bevolking om samen te bouwen aan een ’IJmuiden nieuwe stijl’. Zo klinkt de roep om verandering vele malen luider dan het gekrakeel van elkaar uitsluitende deelbelangen.

Meer nieuws uit Opinie-Column

Ombudsman

Ombudsmannen Durk Geertsma & Ed Brouwer springen in de bres voor de consument.